VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Rực rỡ những tuyến đường hoa của phụ nữ xã Vạn Trạch 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vạn Trạch (Bố...
Xem tiếp
Thị xã Ba Đồn nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự chỉ đạo của Thường vụ Thị ủy Ba Đồn, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của thị xã, Hội Liên hiệp Phụ...
Xem tiếp
Huy động sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
Giữ vai trò trung tâm trong việc động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn...
Xem tiếp
Người dân Quảng Ninh đóng góp hơn 400 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa 
(Quang Binh Portal) - Tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh) có 350 hộ sinh sống và tạm trú với trên 1.200 nhân khẩu. Nhân dân tiểu khu 5 chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và các...
Xem tiếp
Hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 
Tính đến cuối năm 2018, tỉnh ta có 62 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (chiếm 45,6% số xã), với 2.072 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 15,2 tiêu chí/xã. Với mục tiêu phát triển nông...

Xem tiếp
Huyện Lệ Thủy gắn thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nghị quyết số 26 ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành là cơ hội để huyện Lệ Thủy tập trung chỉ đạo phát triển nông...
Xem tiếp
Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh: Thành công khi ý Đảng với lòng dân là một 
(Quang Binh Portal) - Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ và người...
Xem tiếp
Xã Văn Hóa: Sẵn sàng về đích nông thôn mới 
Với sự nỗ lực, quyết tâm cao, sau 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, sẵn sàng về đích nông thôn mới năm 2017 như kế hoạch...
Xem tiếp
Lệ Thủy: Khi nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới 
Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, chính vì vậy Hội Nông dân huyện Lệ Thủy đã tích cực phối hợp với các ban, ngành vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò...

Xem tiếp
Sức vươn của một xã nông thôn mới 
Mới đây vào cuối tháng 5, chúng tôi có dịp về lại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy tận mắt chứng kiến những đổi thay đáng mừng của vùng quê giàu truyền thống cách mạng này. Bây giờ, Tân Thủy đã có những...

Xem tiếp