VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Điều chỉnh, bổ sung các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 (Quang Binh Portal) - Đêm ngày 25/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể:
1. Thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19:

1.1. Toàn bộ địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch trong thời gian 07 ngày kể từ 06h00' ngày 26/8/2021 (trừ những địa bàn đã thực hiện cách ly xã hội 14 ngày tại Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 25/8/2021).

1.2. Đối với địa bàn huyện Quảng Ninh:

- Toàn bộ địa bàn xã Lương Ninh và Thị trấn Quán Hàu trong thời gian 07 ngày kể từ 06h00' ngày 26/8/2021 (trừ những địa bàn đã thực hiện cách ly xã hội 14 ngày tại Quyết định số 2745/QĐ-ƯBND ngày 25/8/2021).

1.3. Đối với địa bàn huyện Lệ Thủy:

- Toàn bộ xã Ngư Thủy Bắc (trừ khu vực Cụm trang trại điện gió B&T) trong thời gian 14 ngày bắt đầu từ 06h00' ngày 26/8/2021.

2. Tiếp tục áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa bàn toàn tỉnh (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16).

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Quyết định.

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình

[Trở về]