VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Dỡ bỏ cách ly y tế đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch Covid-19 
(Quang Binh Portal) - Theo các bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã qua 14 ngày không có ca bệnh trong cộng đồng. Căn cứ tình hình thực tiễn về dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19, đồng thời với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 16/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2300/UBND-KGVX về việc dỡ bỏ cách ly y tế đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch Covid-19. 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện dỡ bỏ cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú đối với những người đến Quảng Bình từ các quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận 6 và quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung tại Công văn số 2218/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống Covid-19.

N.Q

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN