VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XII

Ông: Hà Hùng Cường
Họ và tên: Hà Hùng Cường
Ngày sinh: 11/8/1953
Quê quán: Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Nơi làm việc: Bộ Tư pháp
Ông: Lương Ngọc Bính
Họ và tên: Lương Ngọc Bính
Ngày sinh: 07/5/1955
Quê quán: Xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Tiến sĩ
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Quảng Bình
Ông: Nguyễn Quốc Trị
Họ và tên: Nguyễn Quốc Trị
Ngày sinh: 13/12/1954
Quê quán: Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Bình
Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình
Ông: Nguyễn Văn Pha
Họ và tên: Nguyễn Văn Pha
Ngày sinh: 24/10/1961
Quê quán: Xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Nơi làm việc: Ủy ban Trung ương MTTQVN
Ông: Nguyễn Văn Nhượng
Họ và tên: Nguyễn Văn Nhượng
Ngày sinh: 05/02/1950
Quê quán: Xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Đại học
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình
Bà: Nguyễn Thị Minh Lợi
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Lợi
Ngày sinh: 13/7/1976
Quê quán: Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trình độ học vấn: Thạc sỹ
Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Sinh - Hóa - KTNN, Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật, Trường Đại học Quảng Bình; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội.
Nơi làm việc: Trường Đại học Quảng Bình
[Trở về]