VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Tiếp tục tập trung triển khai các phong trào đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Triển khai kế hoạch công tác năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh xác định sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động và chương trình đồng hành cùng thanh niên, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên trong học tập, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
Cùng với đó, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cũng sẽ cập nhật kịp thời, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa cho thanh niên…

Được biết, năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Các cơ sở Đoàn đã tạo điều kiện cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp cho học sinh; tạo điều kiện cho hàng ngàn sinh viên vay vốn tín dụng học tập, thành lập các trung tâm hỗ trợ và tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ và giúp đỡ đoàn viên thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số được học nghề. Toàn Khối có hơn 20 đề tài sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong chuyên môn; đảm nhận thực hiện 30 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Phong trào "Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" đã được đoàn viên thanh niên trong Khối triển khai có hiệu quả, tổng trị giá hoạt động vì cộng đồng gần 300 triệu đồng, trong đó thực hiện được 03 công trình thắp sáng đường quê với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Hồng Lựu

[Trở về]