VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong thực thi quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng 
Sáng ngày 28/7, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội tổ chức Hội thảo Tham vấn Dự thảo Báo cáo đánh giá và hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thực thi quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Theo Báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong bối cảnh tham nhũng trong khu vực tư diễn biến phức tạp và có nguy cơ gây ra hệ lụy nghiêm trọng đối với sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng ở khu vực này là yêu cầu tất yếu. Báo cáo đánh giá quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước và đề xuất hướng dẫn đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước” nhằm giúp Thanh tra Chính phủ xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực thi quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo dự thảo báo cáo, qua khảo sát 50 đối tượng là các doanh nghiệp và tổ chức xã hội ngoài nhà nước và các cơ quan nhà nước, 41 doanh nghiệp, tổ chức được khảo sát cho rằng, cần xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; xây dựng, thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát trong doanh nghiệp, tổ chức mình. 22% số đối tượng được hỏi đã xây dựng, thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh; 48% đang xây dựng và 28% chưa tiến hành xây dựng.

Đặc biệt, 59% số đối tượng được hỏi lựa chọn phương án người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để những người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ có hành vi tham nhũng; 23% lựa chọn cấp phó của người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm liên đới; 18% chọn cả hai phương án trên.

Dự thảo báo cáo đề xuất một số nội dung hướng dẫn: Doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp cần quy định trong điều lệ, quy định của đơn vị mình về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng; xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh và cơ chế kiểm soát nội bộ; quy định và thực hiện quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức…

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang đứng trước nguy cơ, thách thức lớn về tham nhũng. Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động xấu đến môi trường đầu tư.

Xuất phát từ đòi hỏi của cuộc đấu tranh là phòng, chống tham nhũng, để hoàn thiện thể chế, chính sách trong đấu tranh PCTN, ngày 20/11/2018, Quốc hội đã ban hành Luật là phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN năm 2018. Một trong những nội dung mới của luật và nghị định trên được dư luận rất quan tâm đó là đã mở rộng phạm vi điều chỉnh ra khu vực ngoài Nhà nước. Theo đó, các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, kiểm soát xung đột lợi ích và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu được áp dụng đối với các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và một số tổ chức xã hội.

Thông qua báo cáo này, UNDP đưa ra đánh giá về các quy định pháp luật về là phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà nước được quy định trong luật và nghị định. Đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm của các nước khác trong việc triển khai hiệu quả các quy định pháp luật và đưa ra hướng dẫn thi hành.

Báo cáo cũng đưa ra đề xuất hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước thi hành các quy định của pháp luật về là phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng.

Các đại biểu tham dự thảo luận về thực trạng thực thi những quy định hiện hành của pháp luật trong nước và quốc tế về là phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước ở cả thị trường trong nước và quốc tế, cụ thể là những quy định nội bộ của doanh nghiệp, khu vực ngoài Nhà nước về các biện pháp là phòng, chống tham nhũng.

Nguồn: Trang Thông tử điện tử Ban Nội chính Trung ương

 

[Trở về]