VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đổi thay Quảng Minh 
Từ một vùng quê nghèo khó, thiếu thốn, diện mạo xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) hôm nay đã thực sự thay da đổi thịt. Những đổi thay vượt bậc về kinh tế-xã hội, tiến bộ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đã đem màu sáng cho bức tranh nông thôn mới của địa phương. Đây chính là kết quả của những quyết sách đứng đắn, phù hợp trong lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân mà Đảng bộ xã Quảng Minh đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả thời gian qua.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Ngọc Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Minh cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xã đã tập trung xây dựng kế hoạch, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo từng năm, từng khóa, đề ra nhiều giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất.
Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã tập trung xây dựng nghị quyết về lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội; yêu cầu các chi bộ trực thuộc, UBND xã xây dựng kế hoạch thêm từng hạng mục; sau đó tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu “vướng” ở điểm nào, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức họp và thống nhất một số giải pháp, biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện”. Với đặc thù là một xã thuần nông, để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, do vậy hàng năm Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết với chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào đạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao KHKT, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, xây dựng các vùng sản xuất tập trung tạo thành hàng hóa.

Về sản xuất nông nghiệp, có thể thấy cơ cấu mùa vụ của xã có sự chuyển biến rõ rệt. Là một xã nông nghiệp, nhưng sau khi có chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất, các mô hình kinh tế mới, các hợp tác xã ở Quảng Minh được thành lập và hoạt động có hiệu quả.

Nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất như khoai lang, ngô, lạc, tỏi... Quảng Ninh đặc biệt chú ý đến việc đổi mới cơ cấu sản xuất, tiếp tục phát triển trồng trọt; đẩy mạnh, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi; nhân rộng các mô hình có hiệu quả để tạo thành vùng sản xuất lớn tập trung. Nhờ thực hiện tốt công tác thủy lợi, chọn giống, phòng trừ sâu bệnh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT nên vụ mùa đông-xuân 2016, Quảng Minh bội thu với năng suất lúa đạt 54 tạ/ha, khoai lang đạt 100 tạ/ha, ngô 60 tạ/ha, tỏi 45 tạ/ha...

Nhằm thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp, Đảng bộ xã Quảng Minh đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, lấy chăn nuôi làm khâu đột phá, xây dựng nhiều mô hình trồng trọt-chăn nuôi kết hợp, mô hình nuôi lợn siêu nạc, mô hình VAC, cá lúa tổng hợp...

Chỉ tính riêng trong năm 2016, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã đạt 12.153 con, trong đó, đàn trâu bò 680 con, đàn lợn 2.611 con, đàn gia cầm 8.862 con. Nhiều hộ nghèo của xã nhờ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, xây dựng được các mô hình chăn nuôi quy mô lớn nên đã nhanh chóng thoát nghèo.
Xác định khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng là một trong những thế mạnh của địa phương, Đảng ủy xã Quảng Minh đã tích cực chỉ đạo bà con khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển gây nên, tiếp tục đầu tư phát triển sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng. Với 14 tàu đánh bắt xa bờ, 1 tàu dịch vụ và trên 200 tàu có công suất dưới 20CV, sản lượng thủy sản đánh bắt trong năm 2016 của xã đạt 250 tấn.

Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì ổn định 78 ha nuôi trồng, chú trọng hướng dẫn lịch thời vụ, con giống, công tác xử lý dịch bệnh để bảo đảm năng suất, sản lượng. Đảng bộ xã Quảng Minh còn ưu tiên phát triển các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Cụ thể, xã phát động nhân dân tiếp tục củng cố ngành nghề truyền thống, phát triển thêm các ngành nghề mới, không ngừng nâng cao tay nghề, đa dạng hóa các mặt hàng, nâng cao kiểu dáng, chất lượng sản phẩm. Được sự khuyến khích, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã mọc lên và bước đầu làm ăn có hiệu quả, góp phần giải quyết hiệu quả bài toán lao động, việc làm.

Đồng chí Hoàng Ngọc Lý cho biết: Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Quảng Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn dần được nâng lên, người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Điều nổi bật nhất là người dân đã từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, góp công, góp sức làm mới, tu sửa những con đường trong xã, đường giao thông nội đồng.

Với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay Quảng Minh đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới và dự kiến trong năm 2017 sẽ đạt thêm một tiêu chí nữa. Từ những kết quả đạt được, năm 2016, Đảng bộ xã tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM, gần 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 chi bộ đạt TSVM, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ xã Quảng Minh đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên. Tin rằng, với giải pháp đề ra sát, đúng, phù hợp với thực tế, kinh tế-xã hội của địa phương, Quảng Minh sẽ ngày càng phát triển.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]