VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dồn lực để xã Sơn Lộc cán đích nông thôn mới 
Nhằm tạo bước đi vững chắc, năm 2021, huyện Bố Trạch chỉ chọn xã Sơn Lộc là địa phương duy nhất để tập trung mọi nguồn lực xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trước trách nhiệm lớn này, cấp ủy, chính quyền và người dân Sơn Lộc đồng sức đồng lòng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu về đích NTM theo đúng lộ trình, kế hoạch mà huyện, xã đã đề ra với quyết tâm cao nhất.
 Từ những nỗ lực không ngừng, đến nay, huyện Bố Trạch đã có 15/25 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Trong đó, huyện đã hoàn thiện, gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, công nhận xã Thanh Trạch đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020; tiến hành công nhận 3 khu dân cư kiểu mẫu và 2 vườn mẫu NTM; đồng thời, đề ra lộ trình phấn đấu trong thời gian từ nay đến năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể...

Và để tạo bước đi vững chắc, Bố Trạch đã thống nhất lựa chọn xã Sơn Lộc là địa phương duy nhất của huyện để chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn NTM trong năm 2021.

Xã Sơn Lộc chú trọng chuyển đổi cây trồng, trong đó mô hình phát triển cây dược liệu đạt hiệu quả cao.

Vốn là xã miền núi với dân cư thưa thớt, xã Sơn Lộc hiện có 760 hộ với trên 2.600 nhân khẩu sinh sống tại 5 thôn. Nhờ định hướng đúng đắn trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từ một địa phương khó khăn, đến nay, xã Sơn Lộc có những bước chuyển tích cực, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có những đổi thay rõ rệt.

Trong gần 11 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhờ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và huy động có hiệu quả các nguồn lực, nên xã Sơn Lộc đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm: trường học, giao thông nông thôn và thủy lợi.

Ông Hoàng Đăng Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Sơn Lộc, cho biết, để có thể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn nội lực trong nhân dân, xây dựng và hoàn thiện một cách bền vững các tiêu chí khó còn lại, xã Sơn Lộc đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mình là chủ thể hưởng lợi từ chương trình, đến việc cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu tham gia. Từ đó, bà con trên địa bàn đồng tình, cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch đã vạch ra.

Người dân Sơn Lộc hiện có thu nhập tương đối đồng đều và ổn định nhờ tận dụng nguồn đất đai dồi dào chuyển đổi cây trồng phù hợp và mở rộng chăn nuôi. Bà con đã tự nguyện hiến cây, hiến đất, hiến tài sản với tổng trị giá hàng tỷ đồng để chung tay xây dựng NTM.

“Gia đình tôi hiến 250m2 đất để phục vụ xây dựng các công trình dân sinh. Hiến tài sản cá nhân để làm việc chung cho cộng đồng xã hội nhưng tôi thấy bản thân và gia đình mình cũng được hưởng lợi ích từ đó. Thực tế là đời sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng trên địa bàn xã ngày càng tiến bộ, thuận lợi, diện mạo nông thôn tươi đẹp hơn. Tôi nghĩ mỗi người dân đều có ý thức như vậy thì xã sẽ nhanh phát triển giàu mạnh. Tôi rất vui khi mình đã góp phần nhỏ bé để xây dựng xã Sơn Lộc sớm đạt xã NTM”, ông Dương Văn Dánh, người dân thôn Đồng Sơn (xã Sơn Lộc), chia sẻ.

Hiện nay, xã Sơn Lộc đang huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các tiêu chí: trường học và giao thông nông thôn, thủy lợi. Xã đang đầu tư triển khai xây dựng mới trường TH và THCS 3 tầng với kinh phí 11 tỷ đồng; đầu tư 7,5 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non 2 tầng và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập.

Đồng thời, toàn xã cũng đã thực hiện bê tông hóa thêm 24km đường liên xã, liên thôn, liên xóm; cứng hóa hơn 70% trục đường nội đồng và đang đầu tư thêm 25 tỷ đồng để tiếp tục bê tông hóa thêm 8km đường liên xóm...

“Trong không khí tất bật, huy động lực lượng tập trung nâng cao các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh xây dựng các tiêu chí chưa đạt, mặc dù có áp lực về mặt thời gian, nhưng lãnh đạo xã sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu trong suốt quá trình xây dựng để vừa bảo đảm tiến độ, vừa đạt chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, không để lãng phí nguồn vốn Nhà nước”, ông Phan Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc, trao đổi.

Ông Hoàng Đăng Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Sơn Lộc, cho biết, để có thể phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nguồn nội lực trong nhân dân, xây dựng và hoàn thiện một cách bền vững các tiêu chí khó còn lại, xã Sơn Lộc đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mình là chủ thể hưởng lợi từ chương trình, đến việc cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu tham gia. Từ đó, bà con trên địa bàn đồng tình, cùng chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch đã vạch ra.

Người dân Sơn Lộc hiện có thu nhập tương đối đồng đều và ổn định nhờ tận dụng nguồn đất đai dồi dào chuyển đổi cây trồng phù hợp và mở rộng chăn nuôi. Bà con đã tự nguyện hiến cây, hiến đất, hiến tài sản với tổng trị giá hàng tỷ đồng để chung tay xây dựng NTM.“Gia đình tôi hiến 250m2 đất để phục vụ xây dựng các công trình dân sinh. Hiến tài sản cá nhân để làm việc chung cho cộng đồng xã hội nhưng tôi thấy bản thân và gia đình mình cũng được hưởng lợi ích từ đó. Thực tế là đời sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng trên địa bàn xã ngày càng tiến bộ, thuận lợi, diện mạo nông thôn tươi đẹp hơn. Tôi nghĩ mỗi người dân đều có ý thức như vậy thì xã sẽ nhanh phát triển giàu mạnh. Tôi rất vui khi mình đã góp phần nhỏ bé để xây dựng xã Sơn Lộc sớm đạt xã NTM”, ông Dương Văn Dánh, người dân thôn Đồng Sơn (xã Sơn Lộc), chia sẻ.

Hiện nay, xã Sơn Lộc đang huy động mọi nguồn lực, tập trung đẩy nhanh việc thực hiện các tiêu chí: trường học và giao thông nông thôn, thủy lợi. Xã đang đầu tư triển khai xây dựng mới trường TH và THCS 3 tầng với kinh phí 11 tỷ đồng; đầu tư 7,5 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non 2 tầng và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập.

Đồng thời, toàn xã cũng đã thực hiện bê tông hóa thêm 24km đường liên xã, liên thôn, liên xóm; cứng hóa hơn 70% trục đường nội đồng và đang đầu tư thêm 25 tỷ đồng để tiếp tục bê tông hóa thêm 8km đường liên xóm...

“Trong không khí tất bật, huy động lực lượng tập trung nâng cao các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh xây dựng các tiêu chí chưa đạt, mặc dù có áp lực về mặt thời gian, nhưng lãnh đạo xã sẽ tăng cường giám sát, đôn đốc các nhà thầu trong suốt quá trình xây dựng để vừa bảo đảm tiến độ, vừa đạt chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, không để lãng phí nguồn vốn Nhà nước”, ông Phan Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc, trao đổi.

Theo Báo Quảng Bình

[Trở về]