VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin nội dung tuyên truyền về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng 
Ngày 01/12/2020, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã tham dự cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và thông tin nội dung tuyên truyền về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2013 - 2020 (từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đến nay).

Tại cuộc họp, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thông tin nội dung tuyên truyền về tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020. Theo đó, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, công tác PCTN đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn xã hội, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN quyết định tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay (dự kiến ngày 12/12/2020) với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo. Hội nghị nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác PCTN; Rút ra những bài học kinh nghiệm; Xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới.

Đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cảm ơn sự quan tâm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong việc thông tin, tuyên truyền về công tác PCTN, về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Trong những ngày tới, nhất là thời điểm trước, trong và sau Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN, đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền đậm nét, sâu rộng về tổng kết công tác PCTN, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Về kết quả công tác PCTN giai đoạn 2013- 020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay. (2) Về hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. (3) Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020. Những tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN. Bên cạnh đó, tuyên truyền về kết quả công tác PCTN được thể hiện trên 09 nhóm vấn đề và những bài học kinh nghiệm cùng với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác PCTN thời gian tới.

Nguồn: Trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương

[Trở về]