VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đồng Hới: Bàn giải pháp nâng cao các chỉ số cải cách hành chính 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/5/2022, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2022. 

Năm 2021, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Thành phố triển khai thực hiện Đề án đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2024 và vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều nguyên nhân khách quan khác nên kết quả chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2021 chưa cao. Theo công bố của UBND tỉnh, Đồng Hới xếp thứ 3/8 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị, xã phường đã tham luận, giải trình và nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc cải cách hành chính, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số cải cách hành chính trong năm 2022.

Qua các ý kiến tham luận, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới yêu cầu trong thời gian tới, các phòng, ban, đơn vị, thành phố và các xã, phường tiếp tục chú trọng đến việc tuyên truyền, giáo dục, thực hiện quản lý chất lượng công chức, công vụ theo tinh thần đổi mới và cải cách chế độ công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. UBND thành phố và các xã, phường sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính trong năm để làm một tiêu chí quan trọng để bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm đối với các phòng ban, đơn vị, địa phương.

Cái Huệ (Đài TT-TH Đồng Hới)

[Trở về]