VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đồng Hới sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 05/9/2019, UBND thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang được đầy đủ hơn. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, giữ vững; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang từng bước được nâng lên. Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh thành phố.

Thời gian tới, thành phố Đồng Hới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 đã được UBND thành phố khen thưởng.

Cái Huệ (Đài TT-TH Đồng Hới)

[Trở về]