VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đồng Hới: Triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/01/2018, thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.  

Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết khí hậu, giá cả vật tư, nông sản, tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, ngành, bà con nông dân nên sản xuất nông nghiệp thành phố đã có sự tăng trưởng, cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản thực hiện hơn 500 tỷ đồng, đạt 103,9% kế hoạch; giá trị dịch vụ 17 tỷ đồng; khai thác, nuôi trồng thủy sản được hơn 300 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 99,3%, đạt 100% kế hoạch và tăng 1,5% cùng kỳ.

Năm 2018, thành phố Đồng Hới phấn đấu gieo trồng hết diện tích đất nông nghiệp, không để người dân bỏ hoang ruộng; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 530 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2017; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 53% trong giá trị sản xuất nông nghiệp; khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi mô hình công nghiệp, bán công nghiệp, nuôi tập trung theo mô hình trang trại, có quy mô hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 09 tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2017. 

Cái Huệ (Đài TT-TH thành phố Đồng Hới)

[Trở về]