VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời bước đầu tạo được hiệu quả nhất định trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Quản lý Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh về Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tổ chức vào chiều ngày 30/10/2019. Dự cuộc họp có đại diện đơn vị tư vấn Dohwa, nhà thầu KT Corpotation tại Quảng Bình cùng các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án.

Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho các bản của những xã điện lưới Quốc gia không đến được có tổng vốn đầu tư 13,783 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA Hàn Quốc 12 triệu USD, đối ứng 1,783 triệu USD. Dự án gồm 02 gói thầu chính, đó là: Gói thầu số 7 về xây lắp, thiết bị do nhà thầu KT Corpotation thực hiện và gói thầu số 2 về dịch vụ tư vấn do Liên danh tư vấn Dohwa thực hiện. Đến nay, Dự án đã hoàn thành hai gói thầu, bàn giao thiết bị dự phòng cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; đồng thời thống nhất với Sở Công thương trong tháng 10/2019 sẽ bàn giao đầy đủ tài liệu liên quan đến hệ thống điện theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Phương án quản lý, vận hành hệ thống cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh. Đối với kết quả giải ngân vốn vay ODA, lũy kế giải ngân Dự án là 7.217.564,89 USD/8.493.298,27 USD, đạt tỷ lệ 84,98%.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Quản lý Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh cùng sự phối hợp với các sở, ban, ngành để Dự án đã hoàn thành. Đồng chí nhấn mạnh, bước đầu Dự án đã tạo được hiệu quả nhất định, cụ thể: Hệ thống điện hoạt động tương đối ổn định, được người dân và chính quyền địa phương ghi nhận. Với nguồn điện từ năng lượng mặt trời, chất lượng cuộc sống của người dân đã được cải thiện, có điều kiện tiếp cận với thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng các dịch vụ công cộng như trạm y tế, trường học…; đồng thời cải thiện môi trường sống thông qua việc sử dụng thiết bị điện như đèn, tivi, đài… Để đảm bảo các quy định đối với Dự án kết thúc và đưa vào vận hành, thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Dự án trình UBND tỉnh Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư theo Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Bộ Tài chính để có văn bản thỏa thuận nhà tài trợ phê chuẩn khối lượng, giá trị tái phân bổ ngoại tệ, nội tệ và chi phí sử dụng nguồn dự phòng chi trả cho phần khối lượng phát sinh trong hợp đồng của các nhà thầu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án lập phương án thay thế thiết bị dự phòng; hoàn thành công tác kiểm toán dự toán, quyết toán hoàn thành Dự án và bàn giao giá trị tài sản cho đơn vị sử dụng; thực hiện bàn giao hồ sơ tài liệu cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ... Đối với các xã được hưởng lợi từ Dự án, đồng chí yêu cầu địa phương có ý thức khi sử dụng và bảo vệ các hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời.

Minh Huyền

[Trở về]