VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quy định về biện pháp xử lý đối với nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Hiện nay, Công an tỉnh đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về biện pháp xử lý đối với nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Công an tỉnh đăng tải Dự thảo để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân, các văn bản gồm có:

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về biện pháp xử lý đối với nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Dự thảo Quy định về biện pháp xử lý đối với nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng..., nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết văn bản Dự thảo.

Công an tỉnh Quảng Bình

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: