VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Hiện nay Công an tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng văn bản dự thảo trình HĐND tỉnh xem xét ban hành “Quy định về điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Công an tỉnh đăng tải Dự thảo để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và các nhân theo quy định.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết Dự thảo văn bản.

Công an tỉnh

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: