VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quyết định ban hành danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Cổng TTĐT tỉnh xin giới thiệu toàn văn dự thảo "Quyết định ban hành danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình" để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức xin gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 02/3/2019 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi UBND tỉnh ban hành.

>>> Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo Quyết định.

>>> Nhấn vào đây để xem toàn văn Phụ lục đính kèm.

[Trở về]