VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" 
(Quang Binh Portal) - Cổng TTĐT tỉnh xin giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về "Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 15, đường Quang Trung, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Nhấn vào đây để xem toàn văn dự thảo.

[Trở về]

 

* Các ý kiến góp ý: