VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2017

TT Tên văn bản Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Dự thảo Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
2.

Dự thảo Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Văn hóa và Thể thao Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
3.

Dự thảo Quy định hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Tư pháp Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Dự thảo Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Ngoại vụ Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hổ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
[Trở về]