VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH LẤY Ý KIẾN NĂM 2020
   

TT Văn bản, chủ trương, chính sách lấy ý kiến Cơ quan lấy ý kiến Nội dung Góp ý Trình trạng
1.

Lấy ý kiến về quy hoạch và sử dụng đất huyện Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Huyện Quảng Ninh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
2.

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định QPPL do UBND tỉnh Quảng Bình ban hành

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
3.

Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Đồng Hới

Thành phố Đồng Hới Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
4.

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở Xây dựng Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
5.

Lấy ý kiến về các cá nhân đủ hồ sơ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" năm 2021

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
6.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt III/2020

Ban TĐ-KT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
7.

Dự thảo xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Sở TNMT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
8.

Dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Quảng Bình

UBND tỉnh Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
9.

Dự thảo Quyết định về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Sở NN&PTNT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
10.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT của các CQNN

Sở TTTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
11.

Lấy ý kiến của cán bộ, Nhân dân về dự kiến đặt tên Quảng trường trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
12.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước Đợt II/2020

Ban TĐ-KT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
13.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Bình

Sở VHTT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
14.

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Bảng tổng hợp các nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý

Sở TNMT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến
15.

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2020

Ban TĐ-KT Tải về Tham gia Hết hạn lấy ý kiến

Xem thêm:
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2019
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2018
Dự thảo Văn bản QPPL, chủ trương, chính sách lấy ý kiến năm 2016-2017
[Trở về]