VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự ước đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện Tuyên Hóa đạt và vượt kế hoạch Tin có hình
(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng.
Sản xuất nông nghiệp năm nay triển khai trong điều kiện có nhiều bất lợi, đặc biệt sản xuất vụ Hè Thu nắng hạn gay gắt kéo dài đã gây thiệt hại lớn về năng suất, sản lượng. Tổng đàn gia súc 50.150/51.000 con, đạt 98,33% kế hoạch. Tỷ lệ bò lai đạt trên 65% tổng đàn. Trong thời gian qua, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại địa bàn 05 xã, theo đó, huyện đã kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay, dịch bệnh đã được khống chế. Nuôi ong lấy mật và thương hiệu “Gà đồi Tuyên Hóa” tiếp tục phát triển, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Nuôi trồng thủy sản được quan tâm đầu tư, diện tích nuôi cá ao hồ 73,44 ha, tăng 3,37 ha so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản đạt 358 tấn. Toàn huyện đã trồng mới, trồng lại 430,15 ha rừng; tổ chức khai thác rừng trồng đến kỳ cho thu hoạch, sản lượng gỗ khai thác đạt trên 31.340 ste. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Tuyên Hóa có 268 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,1 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng đạt 248,06 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 49,5 tỷ đồng/55,75 tỷ đồng, đạt 88,78% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân được nâng lên.

Dự ước năm 2019, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đạt 10,0%. Thu nhập bình quân đầu người 35,2 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản chiếm 27,71%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 27,16%; thương mại - dịch vụ chiếm 45,14%. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 1,2%; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 14,2%. Tổng sản lượng lương thực trên 18.648 tấn. Đàn gia súc trên 51.000 con. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn huyện lên 06 xã. Thu ngân sách 59,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo 10,54%, so với tổng số toàn huyện, giảm 04% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2019, toàn huyện giải quyết việc làm cho 3.315 lao động, 39,7% số người lao động được đào tạo; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,00%; tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%; độ che phủ rừng đạt 75%...

Hồng Mến

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn