VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Đưa 02 nhóm thủ tục hành chính của Công an tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ngày 25/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 986/VPUBND-HCC về việc đưa các thủ tục hành chính vào Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1285/TTr-CAT-PV01 ngày 11/3/2020 về việc đưa 02 nhóm thủ tục thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu và Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh cử cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đến tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh bắt đầu từ ngày 01/4/2020.
Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh sắp xếp, bố trí quầy giao dịch của Công an tỉnh tại Trung tâm và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ chính sách (nếu có) cho cán bộ của Công an tỉnh đến làm việc tại Trung tâm.

Được biết, từ khi chính thức đi vào hoạt động, trung bình mỗi ngày, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả gần 100 hồ sơ. Các TTHC có tần suất thực hiện nhiều chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và thành lập mới doanh nghiệp, thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh… Tính đến thời điểm hiện tại đã có 12 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đưa gần 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm với tổng số 1.017 TTHC (trong đó 967 TTHC của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và 50 TTHC của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh); 100% TTHC đưa vào thực hiện đã được niêm yết công khai tại trung tâm...

Minh Huyền

[Trở về]