VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả 
(Quang Binh Portal) - Những năm qua, việc triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thực hiện.
Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và tổ chức chính trị, xã hội có liên quan trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng của Đề án bằng nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, Công an tỉnh là cơ quan Thường trực thực hiện Đề án đã chỉ đạo Công an các đơn vị liên quan tổ chức cho phạm nhân học tập nội dung, chương trình theo quy định của Thông tư số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT hướng dẫn tổ chức học văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân; duy trì thường xuyên công tác phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho can, phạm nhân. Từ năm 2018 đến nay, Trại tạm giam đã tổ chức giáo dục chung 561 lượt, giáo dục riêng 1.744 lượt cho can phạm nhân; 249 buổi PBGDPL lồng ghép trong các buổi học tập nội quy, quy chế giam, giữ, chính sách, pháp luật về giáo dục, cải tạo phạm nhân cho 863 lượt người đang chấp hành hình phạt tù. Đội ngũ quản giáo trong lực lượng Công an duy trì thực hiện tốt hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức công dân, nội quy, quy chế Trại và 04 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, vấn đề liên quan đến thi hành án phạt tù; phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện xét giảm án, đặc xá để phạm nhân nắm; phát động phong trào “Can phạm nhân tố giác tội phạm”, khuyến khích can phạm nhân lập công chuộc tội, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Phong trào đã được can phạm nhân hưởng ứng tích cực, thu được nhiều kết quả tốt, giúp Cơ quan điều tra mở rộng án, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến thôn, xóm, tổ dân phố và các tầng lớp Nhân dân thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung liên quan trên đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã lồng ghép tuyên truyền 300 buổi cho khoảng 600 lượt người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, gần 1.500 đối tượng bị phạt tù được hưởng án treo; tổ chức trên 200 buổi PBGDPL cho thanh thiếu niên, trẻ em lang thang cơ nhỡ với khoảng 15.000 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiếp nhận, bố trí tạo công ăn việc làm, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, không để tái phạm; lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Thanh niên lập nghiệp”..., tổ chức cho Nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục duy trì mô hình tái hòa nhập cộng đồng, lồng thép với công tác tuyên truyền, PBGDPL. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có gần 60 loại mô hình, trong đó một số mô hình gắn nội dung cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tiêu biểu như: Mô hình “5+1”, “Trẻ xông pha, già chung sức” ở huyện Lệ Thủy; mô hình tạo điều kiện, hỗ trợ những người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương vay vốn, thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho những người cùng cảnh ngộ đạt hiệu quả như “Thắp sáng niềm tin”, “Vững bước đi lên” ở huyện Minh Hóa…

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin cũng như tổ chức tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm cho đối tượng của Đề án theo từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho từng nhóm đối tượng này.

Qua tổ chức thực hiện Đề án, công tác PBGDPL cho các đối tượng đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho đối tượng được PBGDPL; công tác PBGDPL đối với các đối tượng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội và vi phạm pháp luật khác; đồng thời đảm bảo quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật, được phổ biến quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự…Thông qua tuyên truyền, PBGDPL đã cung cấp, trang bị cho đối tượng những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó hình thành ở họ tình cảm, niềm tin đối với sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, tạo thói quen, lối sống, hành vi xử sự theo pháp luật một cách tự giác. Kết quả, trong số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, nhiều người đã nỗ lực, cố gắng rèn luyện, được tín nhiệm giữ chức vụ trong cơ quan, đoàn thể; tích cực phấn đấu, vươn lên làm giàu và giúp đỡ công ăn, việc làm cho nhiều người khác, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đó là: Công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát đối với người chấp hành xong án phạt tù ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ; hoạt động chăm sóc, trợ giúp đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ tại các cơ sở trợ giúp xã hội gặp nhiều khó khăn; vấn đề giáo dục, giúp đỡ cho người tái hòa nhập cộng đồng tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống ở một số địa phương chưa được duy trì, hiệu quả còn hạn chế; một số nơi chưa đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, không tái phạm, vi phạm pháp luật. Việc quản lý đối tượng, kết hợp công tác PBGDPL, cụ thể là đối tượng chấp hành án tại xã, phường, thị trấn, đối tượng hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn có điều kiện... tại một số địa phương chưa thực sự chặt chẽ, còn mang tính hình thức. Công tác xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền, PBGDPL cho đối tượng của Đề án tuy đã có đổi mới nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao; việc nhân rộng mô hình tiêu biểu chưa được chú trọng đúng mức...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện công tác PBGDPL nói chung, công tác PBGDPL cho các đối tượng của Đề án nói riêng và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của toàn hệ thống chính trị; huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tích cực tham gia quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án...; ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tham gia thực hiện hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ những người được đặc xá, tha tù… tái hòa nhập cộng đồng; vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người được đặc xá, tha tù… vào làm việc trong cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh; chủ động nắm tình hình người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện... về cư trú tại địa phương; đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp để chỉ đạo cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể ở địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

Cùng với đó, địa phương cũng thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cần tuyên truyền, phổ biến và tài liệu về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho các báo cáo viên, truyên truyền pháp luật được giao nhiệm vụ PBGDPL thuộc phạm vi của Đề án; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình về PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; định kỳ bổ sung sách pháp luật cho thư viện pháp luật ở các đơn vị, địa phương và điều kiện cần thiết khác bảo đảm nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động thuộc phạm vi của Đề án…

PV Minh Huyền

[Trở về]