VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Theo đó, Quy hoạch cũng sắp xếp, bố trí hệ thống tuyên truyền, quảng cáo theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và theo kịp với tốc độ phát triển, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch có liên quan, góp phần giữ gìn cảnh quan, môi trường, làm thay đổi bộ mặt đô thị; hoàn thiện hệ thống công cụ trực quan đồng bộ phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh có hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để các sở, ngành chức năng có thẩm quyền thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn xây dựng hệ thống công trình phương tiện quảng cáo hiện đại phục vụ tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh đúng vị trí, kiểu dáng, chất liệu...; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đối tượng quy hoạch là bảng tuyên truyền cổ động trực quan; băng - rôn; bảng hộp đèn trên dải phân cách; bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ; màn hình chuyên quảng cáo; bảng quảng cáo tại nhà chờ xe buýt; trạm trung chuyển xe buýt, quảng cáo trên thùng đựng rác công cộng, nhà vệ sinh công cộng, trạm rút tiền tự động của ngân hàng (trạm ATM) và các hình thức tương tự; bảng quảng cáo tại dải phân cách; quảng cáo rao vặt.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh cũng quy định chung các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại theo phương thức xã hội hóa và loại hình quảng cáo ngoài trời thương mại; vị trí quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời; quy định về biển hiệu cơ quan hành chính Nhà nước, biển hiệu của tổ chức, doanh nghiệp, cửa hàng đại lý...

Mai Anh

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN