VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Gắn phát triển sản xuất với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân 
(Quang Binh Portal) - Năm 2020 là năm lĩnh vực nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, nhờ sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, tỉnh, toàn ngành Nông nghiệp đã nỗ lực vượt khó, thực hiện quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại ngành và công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, nhờ vậy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.
Trong lĩnh vực trồng trọt, toàn ngành đẩy mạnh cơ cấu lại trồng trọt theo hướng chất lượng; áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, quy trình canh tác hữu cơ vào sản xuất, tạo sản phẩm có năng suất, chất lượng, giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đưa nhanh cơ giới hóa vào sản xuất; kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân, hợp tác xã sản xuất theo cánh đồng lớn với diện tích 7.348 ha, bằng 101,6% cùng kỳ, khoảng 90% sản lượng diện tích cánh đồng lớn được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết bao tiêu, lợi nhuận tăng 16 - 20%.

Cùng với đó, lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, khó khăn do ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, nhờ ngăn chặn hiệu quả, đồng thời có chính sách hỗ trợ, tái đàn, tổ chức lại sản xuất phù hợp theo hướng an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh, chăn nuôi tăng trưởng mạnh trở lại vào cuối năm 2020. Kết quả, cuối năm 2020, đàn gia súc, gia cầm đạt khoảng 35.500 con trâu, bằng 99,% cùng kỳ; 107.250 con bò, bằng 100% cùng kỳ (trong đó tỷ lệ bò lai zebu 52%); 309.600 con lợn, bằng 104,2% cùng kỳ; 3,4 triệu con gia cầm, bằng 83% cùng kỳ. Đặc biệt là việc chuyển chăn nuôi từ nông hộ sang gia trại, trang trại, phát triển theo hướng chất lượng, giá trị đã được toàn ngành đẩy mạnh Đến nay, toàn tỉnh có 119 trang trại chăn nuôi và hơn 20 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế hiệu quả.
Về sản xuất lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được quan tâm. Hoạt động kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép được các cấp, ngành, địa phương chú trọng triển khai thực hiện nghiêm và đem lại nhiều chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất khai thác thủy sản cơ bản ổn định với 01 tàu cá đóng mới, 129 tàu cải hoán và đến nay có 1.207 tàu cá khai thác xa bờ, tổng công suất 725.189 CV được trang bị đầy đủ ngư cụ, thiết bị khai thác, thông tin liên lạc phù hợp với ngư trường. Tuy nhiên các tháng cuối năm, thời tiết diễn biến phức tạp, bão và mưa lũ kéo dài với cường độ mạnh nên ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, đa số các tàu cá nghỉ bờ dài ngày, nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng.

Ngoài ra, việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất được nhiều địa phương chú trọng, cụ thể: Đến nay, toàn tỉnh có 01 liên hiệp hợp tác xã (HTX) với 04 HTX thành viên; có 251 HTX nông nghiệp; 625 tổ hợp tác nông, lâm nghiệp và thủy sản với 8.550 tổ viên; có 267 trang trại (theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 68 HTX nông nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên, chiếm 29,4% trên tổng số HTX nông nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi của các HTX đã gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương như: Chuỗi lúa gạo, khoai lang, lạc; chuỗi gà, lợn, thỏ, ong, tôm; chuỗi nấm, chuỗi dược liệu…

Minh Huyền

[Trở về]