VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Ghi nhận về công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình ở huyện Quảng Ninh 
(Quang Binh Portal) - Trong hệ thống an sinh xã hội, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) và Bảo hiểm Y tế (BHYT) là chính sách trụ cột bền vững nhất. Phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sẽ là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ảnh 600: Tuyên truyên lưu động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Trong những năm qua, chính sách BHXH, BHYT đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đồng chí Đinh Hữu Nam, Giám đốc BHXH huyện Quảng Ninh cho biết “Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, ngay từ đầu năm 2020, BHXH huyện Quảng Ninh đã tích cực tham mưu các văn bản cho UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn. Theo đó, UBND huyện đã ban hành các văn bản về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT năm 2020 cho các xã, thị trấn và việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên đia bàn; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo. BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền; phối hợp vớiBệnh viện Đa khoa huyện trong giám định khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối tượng có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh”.

Xác định công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân là khâu then chốt để người dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân mua BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đầu năm 2020 đến nay, BHXH huyện Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả ghi nhận. BHXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn đôn đốc thành lập Ban Chỉ đạo Vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đến nay đã có 07 xã, thị trấn thành lập, đi vào hoạt động, gồm Võ Ninh, Lương Ninh, Hiền Ninh, Vĩnh Ninh, Hàm Ninh, Xuân Ninh, Quán Hàu; phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức 03 đợt tuyên truyền chế độ chính sách, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và tổ chức lễ ra quân thực hiện “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”. Cùng với đó, BHXH huyện phối hợp xây dựng, phát sóng chuyên mục BHXH định kỳ hàng tháng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện...

Thông qua công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giúp Nhân dân, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

BHXH huyện cũng đã tham mưu kịp thời cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn vận động đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tham gia BHYT khi hết hạn, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2020. Hàng quý, đơn vị phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Phòng Lao động Thương binh - Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để rà soát, đối chiếu cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước kịp thời. Bên cạnh đó, căn cứ vào dữ liệu quản lý, BHXH huyện đã chuyển danh sách đối tượng bị ảnh hưởng môi trường biển, cung cấp cho các xã, thị trấn và nhân viên Đại lý thu theo dõi để vận động tiếp tục tham gia. Đến nay, toàn huyện có 76.888 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ hơn 94% kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2020; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 87% .

Về BHXH tự nguyện, BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện chỉ đạo các đại lý thu rà soát nắm bắt đối tượng có tiềm năng vận động tham gia và tổ chức tuyên truyền; đến nay đã có 1.692 người tham gia, đạt hơn 61 % kế hoạch cả năm.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, BHXH huyện cũng gặp không ít khó khăn trong việc tuyên truyền, phát triển đối tượng đó là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội, tránh tập trung đông người... kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân giảm sút, nên hạn chế trong việc tham gia các loại hình bảo hiểm. Bên cạnh đó, một số Đại lý thu chưa vào cuộc quyết liệt, việc tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa thực sự hiệu quả...

Với mục tiêu hướng tới thực hiện BHYT toàn dân, trong thời gian tới, BHXH huyện Quảng Ninh tiếp tục tham mưu kịp thời cho UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tập trung vào nhóm đối tượng là người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT; đồng thời chỉ đạo mạng lưới Đại lý thu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tích cực rà soát, khai thác đối tượng tham gia, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện…

Hà Ngọc Khang (Đài TTTH Quảng Ninh)

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet