VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Giá 01m3 nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới là 2.548 đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá xử lý hệ thống thoát nước thải thành phố Đồng Hới năm 2018. 
Theo đó, mức giá tính cho 01m3 nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới là 2.548 đồng.Giá này chưa bao gồm chi phí duy tu, nạo vét các tuyến cống và vận chuyển xử lý bùn nạo vét.

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

N.Quý

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN