VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Danh mục đơn giá các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin thú y thời điểm 23/5/2020 
Xem tiếp
Danh mục đơn giá các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin thú y thời điểm 24/4/2020 
Xem tiếp
Danh mục đơn giá các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin thú y thời điểm 20/02/2020 
Xem tiếp
Danh mục đơn giá các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin thú y tại thời điểm 10/01/2020 
Xem tiếp
Đơn giá các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin thú y thời điểm 25/11/2019 
Xem tiếp
Giá các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin thú y thời điểm 25/10/2019 
Xem tiếp
Chỉ số giá xây dựng quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
Giá các loại giống cây trồng, thuốc thú y, phân bón hóa học, thuốc BVTV thời điểm 23/9/2019 
Xem tiếp
Giá gốc vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh quý III năm 2019 
Xem tiếp
Giá giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh 
Xem tiếp