VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2008
(Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của UBND tỉnh)

 

I. DANH MỤC PHÂN LOẠI:

    Ä Quy định chung.

    Ä Phân loại hạng đất.

    Ä Phân loại khu vực.

    Ä Phân loại vị trí.

    Ä Phân loại đường phố và bảng phân loại đường tại các huyện, thành phố.

II. BẢNG GIÁ:

    Ä Giá các loại đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản tại các huyện, thành phố.

    Ä Giá các loại đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các huyện, thành phố.

    Ä Giá thuê đất tại các Khu Công nghiệp.

III. VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

    Ä Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND (Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008)

    Ä Công văn số 522/UBND (Về việc bổ sung phụ lục 4 kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình)

    Ä Quyết định số 539/QĐ-UBND (Về việc quy định đơn giá thuê đất tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh)


I. DANH MỤC PHÂN LOẠI:

A. Quy định chung:

1. Đất nông nghiệp:

Đất nông nghiệp bao gồm:

- Đất sản xuất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm;

- Đất lâm nghiệp: đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

- Đất nuôi trồng thủy sản;

- Đất nông nghiệp khác.

2. Đất phi nông nghiệp:

Đất phi nông nghiệp bao gồm:

- Đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn;

- Đất chuyên dùng bao gồm đất: đất xây dựng trụ sở, cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh và đất sử dụng vào mục đích công cộng.

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; đất xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ;

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng; đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

- Đất sông ngòi, kênh rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;

- Đất phi nông nghiệp khác. 

3. Việc áp dụng hệ số tăng giảm ở các lô đất:

- Những lô đất có hai mặt liền cạnh với 2 đường phố khác nhau (2 mặt tiền) thì loại đường phố được áp dụng để xác định giá đất là đường phố có mặt chính của lô đất theo quy hoạch và được áp dụng hệ số 1,2 (tăng 20%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất có hướng chính là các hướng Đông, Nam, giữa hướng Đông và Nam được áp dụng hệ số 1,1 (tăng 10%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất nằm gần khu vực trung tâm Thành phố, huyện lỵ, gần khu vực kinh doanh, buôn bán (trong phạm vi 200m) thì tuỳ theo mức độ xa, gần để áp dụng hệ số từ 1,1 đến 1,3; những lô nằm xa khu vực trung tâm thành phố, huyện lỵ, xa khu vực kinh doanh, buôn bán hơn mức trung bình thì tuỳ theo mức độ xa gần để tính hệ số từ 0,7 đến 0,9 so với giá đất của loại đường phố đó.

- Trên cùng một ngõ, một kiệt, một hẽm thì những lô đất đầu ngõ, kiệt, hẽm được áp dụng hệ số từ từ 1,1 đến 1,2; những lô đất cuối ngõ, cuối kiệt, cuối hẽm được áp dụng hệ số từ 0,8 đến 0,9 so với giá đất tương ứng với vị trí của những lô đất đó.

- Trên cùng một trục đường được phân thành nhiều loại đường phố khác nhau để tính giá đất thì những lô đất nằm ở vị trí chuyển tiếp từ đường phố loại cao hơn (có giá đất cao hơn) sang đường phố loại thấp hơn (có giá đất thấp hơn) thì được áp dụng hệ số 1,2 so với giá đất tương ứng của loại đường phố áp dụng cho lô đất đó. 

- Đối với các lô đất có chiều sâu dài hơn 50m thì cứ 50m được tính lùi lại một vị trí trên cùng một loại đường./.

 

Danh mục 

B. Phân loại hạng đất:

Hạng đất để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cụ thể phân hạng đất như  sau:

+ Hạng 2: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt kém  hơn hạng 1, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đất  hạng 1.

+ Hạng 3: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 2, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 2.

+ Hạng 4: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 3, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 3.

+ Hạng 5: Đất ở miền núi tương đối thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có vị trí xa trục đường giao thông, đất ở vùng sâu, vùng xa của xã trung du và đồng bằng, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất trung bình của hạng 4.

+ Hạng 6: Đất ở vùng núi cao, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của các xã trung du và đồng bằng không thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, dân cư thưa thớt, có giá đất trung bình thấp nhất trong các hạng đất và thấp hơn giá đất trung bình của hạng 5.

Danh mục 

C. Phân loại khu vực:

1. Đất ở, đất sản xuất, đất kinh doanh và đất phi nông nghiệp ở nông thôn được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã

Vị trí của từng loại đất trong một xã được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã:

- Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính nằm tại trung tâm xã hoặc cụm xã (gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế), gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc không nằm tại khu vực trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thôn.

- Khu vực 2: Nằm ven trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu thương mại, khu du lịch, khu chế xuất.

- Khu vực 3: Khu vực còn lại trên địa bàn xã:

Việc phân loại khu vực để xác định giá đất theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực được xác định vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc: vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

2. Đất khu dân cư vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị.

a. Phạm vi đất:

- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị trong tỉnh bao gồm, các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ.

- Đất khu dân cư ven đầu mối giao thông  và trục đường giao thông chính bao gồm: đất ven ngã 3, ngã 4 của tỉnh lộ, quốc lộ 1A, giữa quốc lộ 12A với  quốc lộ 1A, ven quốc lộ 1A, 12A và ven các tỉnh lộ, ven bến cảng, sân bay do Trung ương và tỉnh quản lý.

- Đất khu thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị là toàn bộ diện tích đất nằm trong khu thương mại, khu du lịch bao gồm cả đất khu dân cư nằm trong khu thương mại, khu du lịch theo Quyết định của UBND tỉnh quy định.

Sở Tài chính chủ trì cùng với sở Tài nguyên - MT, sở Xây dựng, Cục Thuế và UBND các huyện, Thành phố xác định cụ thể phạm vi đất vùng ven nói trên.

b. Khu vực đất:

- Khu vực 1: Các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa tỉnh lộ với Quốc lộ 1A, giữa Quốc lộ 12A với Quốc lộ 1A; ven tỉnh lộ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A; tiếp giáp khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh quy định.

- Khu vực 2: gần với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa tỉnh lộ với Quốc lộ 1A, giữa Quốc lộ 12A với Quốc lộ 1A; ven tỉnh lộ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A; gần khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh quy định. 

- Khu vực 3: Các vùng còn lại.

Danh mục 

D. Phân loại vị trí:

Việc xác định vị trí đất trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế của từng vị trí đất trong từng đường phố cụ thể như sau:

- Vị trí 1: áp dụng với đất ở liền cạnh đường phố (mặt tiền) .

- Vị trí 2: áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào được)

- Vị trí 3: áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẽm của đường phố có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 ( xe ô tô hoặc xe ba bánh không vào được)

- Vị trí 4: áp dụng đối với các lô đất trong ngõ, trong hẽm của các ngõ, hẽm thuộc vị trí 2, vị trí 3 nêu trên và các vị trí còn loại khác mà điều kiện sinh hoạt kém.

Danh mục 

E. Phân loại đường phố và bảng phân loại đường tại các huyện, thành phố:

1. Phân loại đường phố:

Đối với các đường phố mới mở, các đường phố chưa được phân loại hoặc có các yếu tố phát sinh làm thay đổi cơ bản loại đường phố thì được phân loại theo quy định sau đây: 

Loại đường phố trong thành phố Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ, thị trấn Nông trường Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh để xác định giá đất căn cứ chủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, thuận tiện trong sinh hoạt và trên cơ sở khảo sát thực tế trên thị trường để phân thành các loại:

- Đường loại 1: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, buôn bán, du lịch, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất.

- Đường loại 2: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng chủ yếu đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 1.

- Đường loại 3: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 2.

- Đường loại 4: Là các đường phố còn lại, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đường loại 3.

- Đường loại 5: Là các đường phố còn lại, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đường loại 4.

 

 

2. Bảng phân loại đường tại các huyện, thành phố

1. Thành phố Đồng Hới.

    - Phân loại đường phố.       ( Download)

    - Phân loại khu vực, vị trí.  ( Download)

2. Huyện Lệ Thủy.                ( Download)

3. Huyện Quảng Ninh.            ( Download)

4. Huyện Bố Trạch.               ( Download)

5. Huyện Quảng Trạch.          ( Download)

6. Huyện Tuyên Hóa.             ( Download)

7. Huyện Minh Hóa.               ( Download)

Danh mục  

II. BẢNG GIÁ:

A. Giá các loại đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản tại các huyện, thành phố:

1. Giá đất trồng cây hàng năm:

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 2

19.000 

12.000 

9.600 

Hạng 3

15.600 

9.600 

6.400 

Hạng 4

11.500 

7.200 

4.800 

Hạng 5

7.400 

5.000 

3.100 

Hạng 6

5.800 

4.300 

1.400 


2. Giá đất trồng cây lâu năm

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 2

16.500 

10.000 

7.000 

Hạng 3

13.000 

8.600 

5.400 

Hạng 4

9.400 

6.400 

3.600 

Hạng 5

7.200 

5.000 

1.400 


3. Giá đất rừng sản xuất

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 4

4.300 

2.800 

2.300 

Hạng 5

1.800 

1.200 

800 


4. Giá đất làm muối

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí 1

Vị trí 1

Vị trí 1

Vị trí 1

15.800 

10.800 

  6.000 

2.800 

 

Về phân loại vị trí:

     - Vị trí 1: Sát đường giao thông <= 50 mét

     - Vị trí 2: Cách đường giao thông >50 - 100 mét

     - Vị trí 3: Cách đường giao thông >100 - 150 mét

     - Vị trí 4: Cách đường giao thông >150 mét


5. Giá đất nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 2

15.800 

10.000 

10.000 

Hạng 3

13.000 

8.000 

8.000 

Hạng 4

9.600 

6.000 

6.000 

Hạng 5

6.200 

3.800 

2.600 

Hạng 6

3.600 

3.400 

1.200 

 Danh mục

 


B. Giá các loại đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các huyện, thành phố:

 

1. Giá các loại đất tại thành phố Đồng Hới.                    ( Download)

2. Giá các loại đất tại huyện Lệ Thủy.                          ( Download)

3. Giá các loại đất tại huyện Quảng Ninh.                      ( Download)

4. Giá các loại đất tại huyện Bố Trạch.                         ( Download)

5. Giá các loại đất tại huyện Quảng Trạch.                    ( Download)

6. Giá các loại đất tại huyện Tuyên Hóa.                       ( Download)

7. Giá các loại đất tại huyện Minh Hóa.                         ( Download)

Danh mục

C. Giá thuê đất tại các Khu Công nghiệp:

1. Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới: 0,20 USD/m/m2/năm

                                                    3.200 đồng/m2/năm

2. Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La: 0,13 USD/m2/năm

                                                    2.000 đồng/m2/năm

Ghi chú: Vào http://qppl.quangbinh.gov.vn để xem chi tiết toàn bộ Quyết định và các phụ lục đính kèm.

 Xem thêm:  
       Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, Sieusaosanco.vn, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tour đà nẵng


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp