VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

 

1. Giá đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại các huyện, thị xã, thành phố.

2. Giá các loại đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp còn lại, đất chưa xác định mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố

a. Đất ở nông thôn

- Thành phố Đồng Hới

- Thị xã Ba Đồn

- Huyện Minh Hóa

- Huyện Tuyên Hóa

- Huyện Quảng Trạch

- Huyện Bố Trạch

- Huyện Quảng Ninh

- Huyện Lệ Thủy

b. Đất ở đô thị

- Thành phố Đồng Hới

- Thị xã Ba Đồn

- Huyện Minh Hóa

- Huyện Tuyên Hóa

- Huyện Bố Trạch

- Huyện Quảng Ninh

- Huyện Lệ Thủy

c. Giá đất đối với các loại còn lại

3. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu Công nghiệp, khu Kinh tế Hòn La và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo

4. Xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố

a. Nguyên tắc phân loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất đường, vị trí khu vực đất tại các huyện, thành phố.

b. Quy định cụ thể về xác định loại đô thị, loại xã tại các huyện, thị xã, thành phố

c. Cụ thể về phân loại khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Thành phố Đồng Hới

- Thị xã Ba Đồn

- Huyện Minh Hóa

- Huyện Tuyên Hóa

- Huyện Quảng Trạch

- Huyện Bố Trạch

- Huyện Quảng Ninh

- Huyện Lệ Thủy

5. Bảng giá đất quy định tại Quyết định này sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 114, Luật Đất đai năm 2013. Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sự dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm.

Nguồn: Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019

6. Một số văn bản pháp lý liên quan:

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ-UBNDngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy địnhbảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024.

Xem thêm:

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2011.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2010.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2009.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008.

 Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007.

[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

bandodoanhnghiep.com, 678.vn, Projectrunway.com.vn, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, kitudacbiet.co, yaytext.net, Du thuyền hạ long, Halong travel, Du lịch sapa, Du lịch hạ long, Tàu Hạ Long


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, Chứng nhận CE Marking, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp