VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Gia hạn thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2850/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau:
Điều 1. Gia hạn thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể:

- Toàn bộ địa bàn thành phố Đồng Hới (Trừ những địa bàn đã cách ly xã hội 14 ngày theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 25/8/2021: Toàn bộ địa bàn xã Bảo Ninh, phường Hải Thành, phường Phú Hải; Một phần TDP 1, phường Đồng Hải)

- Toàn bộ địa bàn huyện Bố Trạch (Trừ những địa bàn đã cách ly xã hội 14 ngày theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 25/8/2021: Toàn bộ địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch; Khu vực từ đường Quốc lộ 1A phía Bắc Cầu Lý Hòa lên đến chân Đèo Lý Hoà thuộc phía Đông địa phận xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, gồm: một phần thôn Tân Lý, một phần thôn Quốc lộ 1A, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa).

- Toàn bộ địa bàn xã Lương Ninh và Thị trấn Quán Hàu huyện Quảng Ninh (Trừ các những địa bàn đã cách ly xã hội 14 ngày theo Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 25/8/2021: Xóm 4, Xóm 5 của thôn Lương Yến xã, Lương Ninh)

Điều 2. Thời gian gia hạn các nội dung tại Điều 1 là 07 ngày, bắt đầu từ 06h00’ ngày 02/9/2021.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” và quy định tại Quyết định này để chủ động quyết định bổ sung các quy định về biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý với phương châm “có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được chậm hơn hay thấp hơn”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nguồn: Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 

[Trở về]