VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bố Trạch 9 tháng năm 2020 đạt 110 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ huyện Bố Trạch cho biết, 9 tháng năm 2020, giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn huyện đạt 110 tỷ đồng, có trên 90% diện tích rừng đã giao cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chăm sóc, bảo vệ.
Đến nay, sản xuất lâm nghiệp ở Bố Trạch đã từng bước chuyển đổi theo hướng giá trị và bảo đảm tính bền vững. Các hoạt động giao rừng, cho thuê rừng, trồng rừng kinh tế được huyện quan tâm thực hiện, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và nâng cao giá trị từ rừng. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được các cấp, ngành và cộng đồng dân cư thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng.

Được biết, giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện trồng rừng tập trung đạt 6.640 ha, tăng 11% so với giai đoạn 2010 - 2015; giá trị mang lại từ rừng gần 300 tỷ đồng. So với giai đoạn 2011 - 2015, số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp giảm 45%; số vụ cháy tăng 07 vụ nhưng thiệt hại do cháy rừng giảm 11 ha.

Hồng Lựu

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn