VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 3,5 - 4% Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu mà UBND tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch số 2305/KH-UBND ngày 18/10/2021 về việc cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu đạt tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết 10%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất theo các quy trình tốt (GAP) hoặc tương đương 05%; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 07%; tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt trên 05%/năm; tốc độ tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt bình quân khoảng 03%/năm; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 35%; tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt 60%; trên 80% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; thu nhập của cư dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được tiêu thụ đạt trên 20%; tăng số lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng lên trên 30%; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định 68%, tăng cường chất lượng rừng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong các khâu của chuỗi giá trị, kết nối đồng bộ với các ngành, lĩnh vực khác để hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, lao động, nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất, năng lực và vai trò của tổ chức hợp tác của nông dân trong việc tổ chức sản xuất theo chuỗi từ cung cấp dịch vụ đầu vào, bảo quản, chế biến nông sản và tiếp cận thị trường; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn ngày càng hiện đại, đảm bảo tăng cường liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiện đại với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương tập trung thúc đẩy phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến; phát triển công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; phát triển các vùng trồng trọt và chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, nhất là ở các vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm, vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến theo các trục sản phẩm chủ lực, sản phẩm địa phương (OCOP); đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; ưu tiên đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đủ trình độ tiếp cận công nghệ hiện đại để tạo những bước đột phá trong nghiên cứu, chọn, tạo và sản xuất giống, công nghệ di truyền, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để kịp thời giải quyết các vấn đề, thách thức của ngành do biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, nước biển dâng, dịch bệnh gây ra; bảo vệ tài nguyên, môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai…

PV Mai Anh

[Trở về]