VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Quảng Bình kêu gọi đầu tư 62 dự án 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2023. 
Theo Danh mục, giai đoạn 2021 - 2023, Quảng Bình kêu gọi đầu tư vào tỉnh 62 dự án. Cụ thể: Lĩnh vực nông nghiệp 16 dự án, công nghiệp - năng lượng - thương mại 22 dự án, du lịch 12 dự án và phát triển kết cấu hạ tầng 12 dự án.

Trong 62 dự án có một số dự án nổi bật với tổng vốn đầu tư cao như: Phát triển chăn nuôi lợn giống, lợn thịt chất lượng cao huyện Lệ Thủy có tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng/ha (quỹ đất 100 - 200 ha); Nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô 2.000 tỷ đồng (công suất 50.000 xe/năm); Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu 2.500 tỷ đồng; Điện gió Lệ Thủy 3 - Giai đoạn 3, tổng vốn đầu tư 3.600 tỷ đồng (công suất 100 MW); Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Bang 4.000 tỷ đồng...

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng nội dung thông tin dự án; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến Danh mục; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình xúc tiến các dự án thuộc Danh mục, kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

N.Q

[Trở về]