VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Giải ngân hơn 100 triệu đồng cho doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội (NHCSXH) huyện Bố Trạch cho biết, đơn vị vừa hoàn tất các thủ tục giải ngân cho Công ty TNHH Sản xuất Composite Miền Trung vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động do đại dịch Covid-19.
Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất Composite Miền Trung được vay 102,9 triệu đồng để trả lương cho người lao động. Lãi suất cho vay 0%/năm với thời hạn dưới 12 tháng. Đây là doanh nghiệp thứ 02 trên địa bàn huyện Bố Trạch tiếp cận chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để chung tay, chia sẽ kịp thời với những khó khăn cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bố Trạch đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người sử dụng lao động; đồng thời nhanh chóng xử lý hồ sơ, xác nhận danh sách người lao động đang tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc làm căn cứ để NHCSXH thực hiện cho vay.

PV Đặng Hà

[Trở về]