VĂN BẢN MỚI

Báo cáo về việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ... 
Thực hiện Thông báo số 133/HĐND-VP ngày 23/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo kết luận của Chủ tọa tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp...
Xem tiếp
Báo cáo công tác chỉ đạo, quản lý dạy thêm, học thêm; việc tổ chức lớp chọn; các khoản thu ngoài quy định tại các trường mầm... 
Thực hiện Công văn số 133/HĐND-VP ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông báo kết luận của Chủ toạ tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ...
Xem tiếp
Đề nghị khoanh nợ, miễn giảm lãi suất tiền vay trước mắt đến hết năm 2017 cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường... 
Cử tri Quảng Bình kiến nghị: Cử tri là ngư dân đánh bắt xa bờ không thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ phản ánh, hiện nay, ngân hàng cho vay trung, dài hạn với lãi suất...
Xem tiếp
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư 22 theo hướng kéo dài thời hạn giải ngân đến ngày 31/12/2016 
Cử tri Quảng Bình cho rằng Nghị định 67 của Chính phủ về hỗ trợ cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu thuyền để vươn khơi bám biển đã thể hiện những kết quả rất tích cực. Song theo quy định tại Khoản...
Xem tiếp
Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Nội vụ 
Xem tiếp
Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Y tế 
(Quang Binh Portal) - Sở Y tế đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,...
Xem tiếp
Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Nông nghiệp và Phát... 
Xem tiếp
Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Giao thông - Vận tải 
Xem tiếp
Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết, trả lời kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Xem tiếp
Kiến nghị của cử tri thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch đề nghị tỉnh trong nhiệm kỳ mới cần quan tâm hơn nữa... 
(Quang Binh Portal) - Đối với kiến nghị nói trên của cử tri các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì nghiên cứu, giải đáp. Cụ thể:
Xem tiếp
1 2 Tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Bilutv, kitudacbiet