VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Giảm 5 - 10% số vụ, người chết, người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu tại Kế hoạch số 60/KH-BATGT ngày 13/5/2019 của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành vi của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban ATGT tỉnh đã xác định rõ các nội dung và giải pháp cần tập trung thực hiện, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện "Văn hóa giao thông"; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm trật tự ATGT, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác giáo dục pháp luật, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; vận động người lớn đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 06 tuổi trở lên khi tham gia giao thông; xây dựng cổng trường an toàn...

Ngoài ra, Ban ATGT tỉnh cũng tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2020, Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ.

Mai Anh

[Trở về]