VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Giảm giá bán sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” xuống mức 2.500USD/khách từ ngày 15/5/2020 - 31/12/2021 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 756/UBND-KGVX về việc giảm giá bán các sản phẩm du lịch.
Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV Chua Me Đất giảm giá bán sản phẩm du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới” xuống mức 2.500USD/khách, áp dụng từ ngày 15/5/2020 đến ngày 31/12/2021 để thực hiện chương trình kích cầu du lịch 2020 - 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đối với giá bán các sản phẩm phẩm du lịch gồm hang Va - hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệt; khám phá thiên nhiên Rào Thương - Hang Én, UBND tỉnh khuyến khích doanh nghiệp giảm giá bán để thực hiện chương trình kích cầu du lịch 2020 - 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Minh Huyền

[Trở về]