VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Giảm thuế để "khoan sức" cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5 luật thuế, trong đó những đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đang thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến phân tích, bình luận đa chiều từ các chuyên gia, các nhà quản lý, người dân và doanh nghiệp.
Cải cách để hoàn thiện chính sách thuế

Trao đổi về một số điểm nhấn của dự thảo luật này, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho rằng: “Lần sửa đổi các chính sách thuế này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những lần trước, bởi trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn, Chính phủ đang triển khai nhiều biện pháp cải cách thủ tục hành chính”.

Tuy nhiên, theo ông Phụng, “có thể thấy rằng, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng một luật sửa 5 luật trên tinh thần chung là thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện chính sách thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc sửa cùng lúc nhiều luật sẽ bảo đảm được việc thay đổi đồng bộ và sự tương thích giữa các luật với nhau, khắc phục được những vướng mắc của các luật thuế hiện hành. Đồng thời, đây cũng là một bước để người dân có cơ hội thấy toàn cảnh hệ thống chính sách thuế của chúng ta”.

Theo quan điểm của Bộ Tài chính, việc điều chỉnh một số nội dung của các sắc thuế chính đang xin ý kiến đều nằm trong lộ trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011–2020. Đồng thời, việc sửa đổi này cần đặt ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn khi các cam kết cắt giảm thuế quan trên diện rộng và mạnh mẽ hơn từ năm 2018, do đó bắt buộc phải thực hiện cơ cấu lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo lộ trình cam kết của Việt Nam với các đối tác quốc tế, thì những khoản thu từ hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) sẽ cắt giảm về 0%, do vậy ông Phụng cho rằng, “để bảo đảm được tỷ lệ động viên hợp lý thì cùng với việc kiểm soát chặt chẽ, tiết giảm chi tiêu ngân sách thì đương nhiên chúng ta phải cân đối lại cơ cấu các sắc thuế nội địa trong toàn bộ hệ thống”.

Thực tế trong những năm 2011-2015, tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân là 23,4%GDP (so với mục tiêu đề ra là 23–24% GDP); trong đó, động viên về thuế và phí đạt 21,6%GDP (mục tiêu 22–23% GDP). Tuy nhiên, những năm gần đây, khi chúng ta cắt nhiều về thuế XNK, giảm thuế suất thuế TNDN để trợ giúp doanh nghiệp (DN) thì tỷ lệ động viên về thuế có nguy cơ không bảo đảm được mức đã đề ra.

Ông Phụng cho rằng, mức 22-23% là mức được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để bảo đảm cho nền kinh tế trong nước phát triển ổn định, trên cơ sở đó chúng ta có thể bảo đảm được nhu cầu chi tiêu thường xuyên của ngân sách theo xu hướng tiết kiệm cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Giảm thuế TNDN để “khoan sức” doanh nghiệp

Phân tích về những tác động của chính sách cắt giảm thuế TNDN cho khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) từ 20% xuống còn 17%, thậm chí xuống còn 15%, ông Nguyễn Văn Phụng cho rằng: “Tinh thần của sửa luật lần này sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng sự trợ giúp về quy trình thủ tục để người dân thấy được rằng, việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp sẽ có nhiều thuận tiện, lợi ích hơn”.

Bên cạnh đó, theo nhìn nhận của ông Phụng, Việt Nam hiện có trên 95% là DNNVV, trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Do vậy, chủ trương sửa đổi chính sách thuế lần này sẽ “khoan sức” cho một lớp đối tượng rất rộng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc cắt giảm thuế TNDN khá mạnh cho đối tượng là khối các DNVVN, ông Phụng cho rằng “sẽ tác động tích cực tới ý chí kinh doanh, niềm hứng khởi kinh doanh. DNNVV được giảm thuế đương nhiên cùng sẽ tạo tâm lý sẵn sàng kinh doanh cho họ”.

Cùng với đó, ông Phụng cũng cho rằng, việc Bộ Tài chính sẽ tiến hành đề xuất xây dựng một luật sửa 5 luật trên tinh thần chung là thể chế hoá chủ trương của Đảng về hoàn thiện chính sách thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc sửa cùng lúc nhiều luật sẽ bảo đảm được việc thay đổi đồng bộ và sự tương thích giữa các luật với nhau, khắc phục được những vướng mắc của các luật thuế hiện hành.

Chính vì vậy, “việc giảm thuế và cắt giảm thủ tục hành chính thuế sẽ tạo các điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn, theo đó sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, từ đó sự đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách cũng tốt hơn cho dù chúng ta giảm thuế suất”, ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh.

Theo Báo Nhân dân

[Trở về]