VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 cụm Bắc Trung Bộ 
(Quang Binh Portal) - Vừa qua, tại thành phố Đồng Hới, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 các tỉnh Bắc Trung Bộ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Trung Bộ; đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ vinh dự và vui mừng được Ban Dân vận Trung ương chọn Quảng Bình làm nơi tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận cụm Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu rõ đối với công tác dân vận, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, tăng cường công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp, chương trình, đề án về công tác dân vận. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ban Dân vận các cấp đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo chủ đề từng năm; tăng cường bám nắm địa bàn, giải quyết các vấn đề từ cơ sở. Những kết quả đạt được trong công tác dân vận của Quảng Bình đã góp phần quan trọng phát huy dân chủ, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ như: Công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cấp ủy các cấp và trao đổi một số kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, tiếp thu những ý kiến thảo luận, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu và khẳng định sẽ bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương lưu ý, Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Trung Bộ cần tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân; tiếp tục phát hiện, nhân rộng các mô hình, tấm gương "Dân vận khéo", nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Trung Bộ cần quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận của lực lượng vũ trang, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào công giáo…

Đặng Hà 

[Trở về]