VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung để thực hiện Tiểu dự án Cải... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung để thực hiện Tiểu dự án Cải... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Sông Hương thuê đất để Khai thác cát... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Nông nghiệp Phúc Linh thuê đất để thực hiện dự án Trang... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Địa chất thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cơ... 
Xem tiếp
Quyết định cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu cục Phú Quý) thuê đất để sử dụng vào mục đích... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Trường Phát Quảng Bình thuê đất tại phường Bắc Nghĩa, thành... 
Xem tiếp
Quyết định giao đất cho UBND phường Đồng Phú để xây dựng Nhà văn hoá trung tâm tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi Quyết định số 3835/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Trạm Y tế thị trấn Kiến... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Cự Nẫm Quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Cự Nẫm, huyện... 
Xem tiếp