VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định cho Công ty Cổ phần Lệ Ninh thuê đất tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình thuê đất tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty Cổ phần Lệ Ninh thuê đất tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty TNHH Xây dựng Tứ Quý thuê đất ðể khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn... 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty Cổ phần Việt Trung Quảng Bình thuê đất tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch 
Xem tiếp
Quyết định giao đất cho UBND phường Nam Lý để xây dựng Trung tâm Văn hóa phường Nam Lý tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới 
Xem tiếp
Quyết định cho phép Công ty THHH XDTH Minh Đạt chuyển hình thức thuê đất tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình do đơn vị tự nguyện trả lại đất tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình do đơn vị tự nguyện trả lại đất tại thị trấn Nông trường Việt... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực... 
Xem tiếp