VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Sở Xây dựng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư ven sông Lệ... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Trường Mầm non Hồng Thủy do đơn vị tự nguyện trả lại đất tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích và giao đất cho Sở Xây dựng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Tây Bắc... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Cosevco I.5 thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng... 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Quang Hùng Phát thuê đất tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Ninh, xã Nghĩa Ninh, thành... 
Xem tiếp
Thông báo thu hồi đất để GPMB cho thuê đất bổ sung xây dựng Nhà máy phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của Công ty TNHH... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất và cho Công ty TNHH Môi trường xanh Miền Trung thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác... 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Long Đại thuê đất tại Cụm Công nghiệp Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để thực hiện Dự án xây dựng Công trình Hạ... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH Hải Quân và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Mộc Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích thương... 
Xem tiếp