VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Duy Ninh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Duy Ninh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vĩnh Ninh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Võ Ninh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Võ Ninh,... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất và cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hưng Khang thuê đất để thực hiện Dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (Đợt 1) cho UBND xã Hiền Ninh để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hiền... 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Cát Vàng thuê đất để khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Nguyên Lợi thuê đất để thực hiện Dự án Trung tâm vật... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình để xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH xây dựng thương mại tổng hợp Trung Thành thuê đất để... 
Xem tiếp