VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 1/5 Quảng Bình để cho Công... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hải Dương Cửa Biển tại phường Hải Thành, thành... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Châu Long tại phường Hải Thành, thành... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 về việc điều chỉnh Quyết định số 3546/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh về việc... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 14/04/2021 về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án đầu tư Xí nghiệp gạch Tuynel Hòa Trạch... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Hoàng Minh tại xã Võ Ninh,... 
Xem tiếp
Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại Trung Hiếu tại phường Hải Thành,... 
Xem tiếp
Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 08/04/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Lâm Trạch... 
Xem tiếp
Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Sản xuất Vật... 
Xem tiếp
Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Hiếu Đại Phát QB thuê đất tại Cụm Công nghiệp... Tin có hình
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, Kí tự đặc biệt ff, kitudacbiet


Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 22000, Chứng nhận ISO 14001, ISO quốc tế, Chứng nhận hợp quy, Chứng nhận ISO, Chứng nhận ISO 27001, Chứng chỉ an toàn, Chứng chỉ năng lực xây dựng, Làm lý lịch tư pháp