VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định cho Công ty TNHH Trường Phát Quảng Bình thuê đất tại Cụm Công nghiệp Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng Đoạn đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp ra bãi tắm biển Sa Động, xã Bảo... 
Xem tiếp
Quyết định cho Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Cổ Hiền thuê đất để xây dựng Trụ sở làm việc tại thôn Tây... 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Dương thuê đất để xây dựng Lò giết mổ gia súc tập trung tại phường Bắc... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Văn để xây dựng điểm dân cư nông thôn thôn Văn Phú tại... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Xăng dầu Quảng Bình thuê đất để thực hiện Dự án Cải tạo, mở rộng Cửa hàng... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Hường thuê đất để xây dựng Cửa hàng xăng... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Minh Khiêm thuê đất để thực hiện Dự án Cửa hàng... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát thuê đất để xây dựng... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Việt Trung, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH chăn nuôi Hòa Phát Quảng... 
Xem tiếp