VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Tổng hợp Đức Lộc thuê đất tại Cụm tiểu... 
Xem tiếp
Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành... 
Xem tiếp
Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vĩnh Ninh... 
Xem tiếp
Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 về việccho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển COSEVCO thuê đất để thực hiện dự án khai... 
Xem tiếp
Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Đức Toàn và cho Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc... 
Xem tiếp
Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và... 
Xem tiếp
Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 về việc thu hồi đất để GPMB mở rộng Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc... 
Xem tiếp
Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại tại thị trấn Nông... 
Xem tiếp