VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư Phú Ninh... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hùng Phát thuê đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH GAS PETROLIMEX Đà Nẵng thuê đất tại Khu Công... 
Xem tiếp
Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Trường Sơn... 
Xem tiếp
Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND phường Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Liên danh Tổng Công ty Xây dựng... 
Xem tiếp
Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây... 
Xem tiếp
Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Quảng Ninh quản lý... 
Xem tiếp
Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về việc gia hạn sử dụng đất của Công ty TNHH Sinh Vân tại phường Đồng Hải, thành phố... 
Xem tiếp
Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 về việc cho phép Công ty TNHH Trường An chuyển hình thức thuê đất ... 
Xem tiếp