VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hà Thọ thuê đất... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về việc thu hồi đất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình để giao cho UBND xã... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hải Vân thuê đất... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Phan... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Hưng thuê đất tại Cụm... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc thu hồi đất của UBND xã Trung Trạch quản lý tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hưng Khang chuyển hình thức thuê... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hưng Khang chuyển hình thức thuê... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Lương Ninh để đấu giá... 
Xem tiếp
Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc cho Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch thuê đất sử dụng vào mục đích đất thương... 
Xem tiếp