VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 18/09/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 5/09/2020 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng... 
Xem tiếp
Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 11/09/2020 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Tiến Hoá... 
Xem tiếp
Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 10/09/2020 về việc điều chỉnh Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh về việc... 
Xem tiếp
Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 10/09/2020 về việc cho Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình thuê đất để thực hiện Dự án... 
Xem tiếp
Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày10/09/2020 về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thuê đất thực hiện Dự án đầu... 
Xem tiếp
Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Bố Trạch quản lý để... 
Xem tiếp
Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 09/09/202 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND thành phố Đồng Hới để thực... 
Xem tiếp
Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 07/09/2020 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại tổng hợp Ngọc Long thuê... 
Xem tiếp
Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 07/09/2020 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH ĐTTM Ánh Dương thuê đất để thực hiện Dự án... 
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn