VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 06/04/2020 về việc thu hồi đất để bồi thường, GPMB thực hiện Dự án Tuyến đường ngoài hàng rào... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Sơn Thúy chuyển hình thức thuê đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Tỉnh Đoàn Quảng Bình để thực hiện... 
Xem tiếp
Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 về việc điều chỉnh Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh về việc... 
Xem tiếp
Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Kiến trúc Không Gian Mới thuê đất tại Cụm... 
Xem tiếp
Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Tài nguyên và... 
Xem tiếp
Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 18/03/2020 về việc thu hồi đất rừng sản xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy để... 
Xem tiếp
Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 16/03/2020 về việc cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thuê đất để... 
Xem tiếp
Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 06/03/2020 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư sản xuất... 
Xem tiếp
Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 05/03/2020 về việc cho phép Công ty TNHH Cát Phú Quảng Bình chuyển hình thức thuê đất tại xã... 
Xem tiếp