VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phúc thuê đất để làm bãi tập kết vật... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất và cho Doanh nghiệp Tư nhân Hường Tâm thuê đất để khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Khách sạn Nam - Hưng để cho Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Hưng tiếp... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới để... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hồng Vân thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định điều chỉnh hình thức thuê đất tại Quyết định số 4862/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, chuyển... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với khu đất Quỹ tín dụng... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch quản lý để thực hiện dự án... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã An Ninh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã An Ninh,... 
Xem tiếp
Quyết định hủy Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho... 
Xem tiếp