VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại tại xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy sau khi phương án sử dụng... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy sau khi phương án sử dụng... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy sau khi phương án sử dụng... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của UBND xã Thanh Trạch trả lại tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Đức Trạch để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đức Trạch, huyện Bố... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh sau khi phương án sử... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Phúc Trạch quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phúc Trạch, huyện Bố... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Trung Trạch quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Trung... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Sở Xây dựng tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hoàng Trang thuê đất để thực hiện... Tin mới
Xem tiếp