VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định gia hạn sử dụng đất cho Công Cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình do vi phạm chậm tiến độ thực hiện dự án 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Lệ Ninh - Quảng Bình tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh sau khi Phương... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất để GPMB xây dựng Trường Mầm non Quảng Hưng tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND phường Quảng Phúc để thực hiện Quy hoạch điểm dân cư... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Kho bạc Nhà nước Quảng Bình để xây dựng Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước... 
Xem tiếp
Quyết định Hủy Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Về việc cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hà Vy thuê... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất để GPMB thực hiện quy hoạch đất ở tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Chi nhánh Miền Trung - Binh đoàn 12 để xây dựng Doanh trại đóng quân... 
Xem tiếp
Quyết định cho Công ty TNHH Hải Vân chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) và điều chỉnh Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND... 
Xem tiếp