VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 06/07/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Quảng Trạch thực hiện... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 06/07/2020 việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Bắc Trạch quản... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH mộc Tuấn Tú ĐN thuê đất tại Cụm Công nghiệp... 
Xem tiếp
Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 việc điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 2226/QĐ-UB ngày 22/7/2004 của UBND tỉnh... 
Xem tiếp
Quyết định số 2239/QĐ-UBND 03/07/2020 về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Làng nghề Dũng Luật để cho Công ty TNHH Xây dựng và... 
Xem tiếp
Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Quảng Trạch thực hiện... 
Xem tiếp
Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hiền Ninh... 
Xem tiếp
Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 02/07/2020 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Anh Quyết thuê... 
Xem tiếp
Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 29/06/2020 về việc điều chỉnh Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh về việc... 
Xem tiếp
Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Thương mại Hải Thủy thuê đất tại Cụm Công... 
Xem tiếp