VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần SPM.INVEST... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thuê đất để thực hiện... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại và May xuất khẩu An Dân chuyển hình thức... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại và May xuất khẩu An Dân chuyển hình thức... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Quyến Lương thuê... 
Xem tiếp
Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại và... 
Xem tiếp
Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát chuyển hình thức thuê... 
Xem tiếp
Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Hồng Vân thuê đất để thực... 
Xem tiếp
Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Vận tải... 
Xem tiếp
Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng miền Trung thuê... 
Xem tiếp