VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đầu tư Minh... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Hưng quản lý để... 
Xem tiếp
Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Hưng quản lý để thực... 
Xem tiếp
Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất ... 
Xem tiếp
Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Giáo họ Đồng Đưng để mở rộng Nhà... 
Xem tiếp
Quyết định số 3848/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vạn Trạch quản lý để xây... 
Xem tiếp
Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Vạn Trạch quản lý để... 
Xem tiếp
Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện dự án đầu tư thuộc... 
Xem tiếp
Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nội Thất Đẹp thuê đất... 
Xem tiếp
Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Quảng Hưng quản lý để... 
Xem tiếp