VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND thành phố Đồng Hới để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND thành phố Đồng Hới để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Phúc Thành Việt Nam thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy hải... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất do UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh quản lý tại thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy Tin mới
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Duy Ninh quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Duy Ninh,... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hưng Thủy để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hưng Thủy, huyện... 
Xem tiếp
Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Bình do đơn vị tự nguyện trả lại đất tại thị trấn Quy... 
Xem tiếp
Quyết định điều chỉnh Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc cho Công ty TNHH Việt Á thuê đất để khai... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND phường Quảng Phong quản lý để thực hiện Dự án phát triển quỹ đất... 
Xem tiếp
Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Phong Thủy quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phong... 
Xem tiếp