VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quyết định số 4808/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nguyên... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 4799/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hưng Thuỷ... Tin mới
Xem tiếp
Quyết định số 4731/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công an tỉnh ... 
Xem tiếp
Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Mai Thuỷ quản lý để đấu... 
Xem tiếp
Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng Tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 1A vào... 
Xem tiếp
Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Phú Ninh chuyển hình thức thuê đất tại xã Thuận... 
Xem tiếp
Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc giao đất cho Báo Lao động xây dựng cơ sở 2 của Văn phòng Báo Lao động Khu... 
Xem tiếp
Quyết định số 4682/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên... 
Xem tiếp
Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về việc cho phép Công ty TNHH Đức Việt chuyển hình thức thuê đất tại xã Quang Phú,... 
Xem tiếp
Quyết định số 4645/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH một thành viên Hưng Vượng ... 
Xem tiếp