VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Quy hoạch chi tiết Khu vực các lô đất có ký hiệu E01, E03, E04, F01 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực xung quanh làng... 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3896/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực các lô đất có ký hiệu E01, E03, E04, F01 thuộc quy hoạch chi tiết...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Khuôn viên Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 14/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khuôn viên Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Quảng Bình, với những nội dung...
Xem tiếp
Quy hoạch phân khu khu vực dọc theo sông Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 09/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3535/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu khu vực dọc theo sông Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỷ...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết các lô đất có ký hiệu 2, 3, 4, 15, 16 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới 
(Quang Binh Portal)- Ngày 07/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết các lô đất có ký hiệu 2, 3, 4, 15, 16 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng phường...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng thủy nội địa VCM tại xã Văn Hóa thuộc Nhà máy sản xuất Clinker Văn Hóa 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3510/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng thủy nội địa VCM tại xã Văn Hóa thuộc Nhà máy sản xuất Clinker...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng khách sạn Duy Tân Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2763/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đất xây dựng khách sạn Duy Tân Quảng Bình tại xã Bảo Ninh, thành...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết Kho bạc Nhà nước Ba Đồn thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình 
(Quảng Bình Portal) - Ngày 12/8/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2235 /QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Kho bạc Nhà nước Ba Đồn thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tại phường Quảng...
Xem tiếp
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hòn La II 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/5/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1316 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Hòn La II tỷ lệ 1/500. Theo đó, nội dung Quy...
Xem tiếp
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đến năm 2025 
(Quang Binh Portal) - Ngày 11/3/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy đến năm 2025. Theo đó, Quy...
Xem tiếp
Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/02/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN