VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hiệu quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
(Quang Binh Portal) - Những kết quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác giảm nghèo bền vững năm 2020. Mặt trận cấp huyện hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn tổ chức cho các Khu dân cư đăng ký xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư vận động các hộ gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”; hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành Văn hóa - Thể thao triển khai các quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định 122 ngày 17/09/2018 của Chính phủ đến 100% xã, phường, thị trấn và khu dân cư; hoàn thành nghiệm thu đưa vào triển khai thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh về “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn khu dân cư tỉnh Quảng Bình”.

Ban Thường trực Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung xây dựng mới 68 mô hình và duy trì có hiệu quả 404 mô hình điểm của Mặt trận ba cấp về thực hiện Cuộc vận động. Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình: "Hỗ trợ thoát nghèo có địa chỉ"; “Đường hoa đô thị”,“Camera giám sát an ninh trật tự”; “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”; “Gần dân, sát dân”; “Khu phố văn minh đô thị”; “Khu dân cư hài hòa xóa đói, giảm nghèo bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác DSKHHGĐ”;“Khu dân cư đảm bảo trật tư an toàn giao thông”; “Khu dân cư thực hiện tốt 05 nội dung của Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; “Phát huy vai trò của người có uy tín trong dòng họ trong việc tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật”; “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”; “Vườn kiểu mẫu”, “Làng quê đáng sống”; “Kết nghĩa Lương - Giáo”;... Qua đó, Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng, ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công, hàng trăm nghìn mét vuông đất góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nét mới, nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động năm 2020 đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai Đề án xây dựng 04 mô hình điểm “Khu dân cư nông thôn mới” vùng dân tộc, Công giáo; 02 mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và 02 mô hình “Khu dân cư đô thị văn minh kiểu mẫu” giai đoạn 2020 - 2025 tại 08 huyện, thị xã, thành phố. Việc xây dựng Đề án được tiến hành chặt chẽ từ khâu xây dựng dự thảo đến gửi xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan; Thường trực cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, khu dân cư được chọn xây dựng mô hình để tiếp thu hoàn chỉnh; hướng dẫn các khu dân cư ra mắt mô hình, triển khai nội dung theo kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động xây dựng mô hình trên fanpage facebook “Mặt trận Quảng Bình xây dựng Khu dân cư nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh kiểu mẫu”, qua đó đã tác động tích cực, tạo sự thi đua, học hỏi giữa các khu dân cư trong thực hiện Đề án; mỗi bài đăng có hàng trăm, hàng ngàn người tiếp cận, fanpage đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, dưới sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với UBND và các đơn vị liên quan nên công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt được hiệu quả thiết thực góp phần ổn định tình hình đời sống, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo. Đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu; chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cây trồng, vật nuôi bước đầu theo hướng sản xuất hàng hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã được đẩy mạnh, bộ mặt nông thôn vùng dân tộc, miền núi ngày càng khởi sắc...

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa 87 nhà cho hộ nghèo đồng bào Rục thuộc xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa với số tiền 1,6533 tỷ đồng; hỗ trợ làm 10 nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy với số tiền 850 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho 50 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2020 với số tiền, quà 50 triệu đồng; lựa chọn và hướng dẫn 02 khu dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa và bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) để xây dựng Đề án mô hình “Khu dân cư nông thôn mới”; phối hợp hướng dẫn Mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư tổ chức rà soát, bình chọn để bổ sung người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019 - 2023. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định 1371 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh" đảm bảo quy định, hiệu quả. Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng đã hướng dẫn quy trình lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo của Mặt trận các cấp; ban hành quy định trách nhiệm cán bộ Mặt trận các cấp định kỳ tham dự sinh hoạt tại các Ban Công tác Mặt trận vùng có đạo; Kế hoạch ưu tiên đưa hoạt động của Mặt trận hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng đồng bào có đạo còn gặp nhiều khó khăn để thu hút, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Hàng tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân công cán bộ Mặt trận tỉnh tham gia sinh hoạt với Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư vùng giáo, gặp gỡ, trao đổi, để phát huy vai trò cốt cán phong trào của Mặt trận tỉnh. Việc phân công tổ chức, cá nhân phụ trách địa bàn vùng giáo đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với các chức sắc, chức việc nói riêng và đồng bào tôn giáo nói chung; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các chức sắc, chức việc Công giáo để tuyên truyền vận động giáo dân phát huy tinh thần kính chúa, yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi các chức sắc tôn giáo và tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh 2020; hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã vùng giáo giúp đỡ tạo điều kiện cho các Giáo xứ, Giáo họ tổ chức lễ Phục sinh an toàn, tiết kiệm, đúng quy định nhằm phòng chống đại dịch Covid-19; quan tâm hỗ trợ cho Nhân dân vùng giáo trên địa bàn phụ trách xã Quảng Phương với tổng số tiền là 186.000.000 đồng để sữa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ mua trang thiết bị, đồ dùng học tập cho Trường Mầm Non…

Đặc biệt, Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm triển khai các nhiệm vụ công tác tôn giáo gắn với tuyên truyền, vận động các chức sắc và đồng bào tôn giáo trên địa bàn tỉnh treo Cờ Tổ quốc tại cơ sở tôn giáo và tại nhà riêng của tín đồ, góp phần tạo sự đoàn kết giữa đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; vận động xây dựng và sử dụng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ cứu trợ được các cấp Mặt trận quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực, đặc biệt là trong công tác chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp tết Canh Tý năm 2020; việc nắm bắt tình hình Nhân dân sau đợt lũ kép tháng 10, cơn bão số 13 trong tháng 11 và công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn tiền, hàng khắc phục hậu quả bão lụt được Mặt trận, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả; việc triển khai hỗ trợ, phối hợp xây dựng nhà Đại đoàn kết, các công trình an sinh xã hội cho các hộ gia đình có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Mặt trận các cấp trong tỉnh triển khai bài bản, chất lượng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc...

Những kết quả từ Cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Hồng Lựu

[Trở về]