VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hiệu quả từ Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ UBMTTQVN tỉnh cho biết, thời gian qua, Ban Thường trực Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 110/131 xã đạt tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa; 107/131 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa; 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới.  
Để có được kết quả đó, Ban Thường trực Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung xây dựng mới 60 mô hình và duy trì có hiệu quả 404 mô hình điểm của Mặt trận ba cấp về thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình điểm, Cuộc vận động đã tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Người dân cũng nhận thức được mình là chủ thể thực hiện và hưởng lợi nên tích cực tham gia hiến công, đất, cây và đóng góp bằng tiền mặt, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiêu biểu như ở huyện Quảng Ninh có Mặt trận xã Gia Ninh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến 6.300 m2 đất, 127 m tường rào, gần 100 cây xanh, đóng góp 1.850 ngày công xây dựng 2.100 m đường giao thông nông thôn trị giá trên 3,3 tỉ đồng và tổ chức lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng trên các trục đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 270 triệu đồng; Mặt trận xã Trường Sơn vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng 01 công trình nước sạch ở bản Khe Cát…

UBMTTQVN thị xã Ba Đồn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thị xã khởi công công trình đường giao thông nông thôn tại thôn Thương Thủy, xã Quảng Thủy với tổng chiều dài toàn tuyến 575 m; phối hợp với Ban Thường vụ Thị đoàn Ba Đồn xây dựng công trình sân thể thao tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Thủy với kinh phí 50 triệu đồng để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động đã thể hiện rõ vai trò của UBMTTQVN các cấp, tổ chức thành viên và Nhân dân trong việc góp phần hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

N.Q

[Trở về]