VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã đối với 04 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung tại Công văn số 431/UBND-TCKH ngày 07/3/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về việc đăng ký danh mục đầu tư xây dựng nông thôn mới.  
Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy dự kiến hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã đối với 04 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 gồm: Hồng Thủy, Thanh Thủy, Hoa Thủy và Trường Thủy.

Để kịp thời phân khai nguồn vốn trên, UBND huyện yêu cầu UBND các xã được hỗ trợ khẩn trương đăng ký danh mục công trình, báo cáo UBND huyện, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình để thực hiện những tiêu chí chưa đạt như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa..., đồng thời sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh mục các công trình cần đầu tư.

N.Quý

[Trở về]