VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ 22,2 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị khắc phục công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống hạn năm 2019 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn dự phòng thuộc ngân sách tỉnh năm 2019 để cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị khắc phục công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống hạn.
Cụ thể, huyện Lệ Thủy 5,7 tỷ đồng; huyện Quảng Ninh 2,4 tỷ đồng; huyện Bố Trạch 3,5 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch 1,9 tỷ đồng; huyện Tuyên Hóa 1,8 tỷ đồng; huyện Minh Hóa 1,3 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 1,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và quy định của pháp luật; chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn khác để thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Mai Anh

[Trở về]