VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ 306 hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt - Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tại tỉnh Quảng Bình (đợt 8).
Theo đó, UBND tỉnh đã phân bổ 3.846 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt được bố trí tại Quyết định số 4850/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2018 để thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tại tỉnh Quảng Bình (đợt 8), trong đó huyện Lệ Thủy 1,090 triệu đồng hỗ trợ cho 90 hộ; huyện Quảng Ninh 984 triệu đồng hỗ trợ cho 82 hộ; huyện Bố Trạch 158 triệu đồng hỗ trợ cho 12 hộ, thị xã Ba Đồn 568 triệu đồng hỗ trợ cho 45 hộ và huyện Quảng Trạch 1,046 triệu đồng hỗ trợ cho 77 hộ.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã phân bổ nguồn kinh phí theo đúng mức vốn hỗ trợ và đối tượng đã được rà soát tại Công văn số 2594/SXD-QLN ngày 02/8/2019, Công văn số 2789/SXD-QLN ngày 14/8/2019 của Sở Xây dựng, Công văn số 24/DAGCF ngày 25/7/2019 của Ban Quản lý Dự án GCF, đồng thời thực hiện việc thanh quyết toán tài chính theo quy định hiện hành.

Được biết, Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh tài trợ và sự hỗ trợ của UNDP được bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm 2017 với mục tiêu tăng khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam, thông qua nhà ở an toàn cho cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt ngày càng gia tăng; tăng mạnh tỷ lệ che phủ rừng ngập mặn cung cấp khu đệm tự nhiên giữa biển và cộng đồng ven biển; thông tin rủi ro khí hậu đáng tin cậy giúp hướng dẫn lập kế hoạch được thông tin rủi ro, chống chịu với biến đổi khí hậu...

Mai Anh

[Trở về]