VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ đối với hộ kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lệ Thủy 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2561/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Theo đó, có 28 hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đề nghị hỗ trợ với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ 84 triệu đồng và 14 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 01 tháng trở lên, trong đó có 01 người lao động đang mang thai và 04 người lao động nuôi con nhỏ với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ 56.940 nghìn đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt, kịp thời phân bổ kinh phí cho UBND huyện Lệ Thủy để chi trả cho đối tượng theo cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho các địa phương tại Công văn số 1470/UBND-NCVX ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh.

UBND huyện Lệ Thủy tập trung chỉ đạo chi trả hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, thuận lợi để việc hỗ trợ kinh phí được kịp thời, chính xác, an toàn và không để trùng lặp đối tượng được hỗ trợ.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chi trả chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

PV Minh Huyền

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN