VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ hơn 22,2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc trích từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thuộc ngân sách tỉnh năm 2019 để cấp kinh phí hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018 và đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Theo đó, UBND tỉnh trích 22.230 triệu đồng từ nguồn “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới” thuộc ngân sách tỉnh năm 2019 để cấp cho các địa phương, trong đó 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018: 03 tỷ đồng và 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019: 19.230 triệu đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các xã liên quan chịu trách nhiệm sử dụng ngân sách Nhà nước đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

Mai Anh

[Trở về]