VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ tiền ăn đối với người cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung huyện Tuyên Hóa 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền ăn đối với người cách ly y tế để phòng, chống Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung huyện Tuyên Hóa. 
Theo đó, tổng số người được hỗ trợ gồm 16 người, trong đó có 04 trẻ em; tổng số tiền hỗ trợ là 17.440.000 đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt, kịp thời phân bổ kinh phí cho UBND huyện Tuyên Hóa để chi trả cho đối tượng theo cơ chế hỗ trợ kinh phí quy định tại Công văn số 1470/UBND-NCVX ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh; UBND huyện Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo chi trả hỗ trợ cho đối tượng theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt; lựa chọn hình thức chi trả phù hợp, thuận lợi để việc hỗ trợ kinh phí được kịp thời, chính xác, an toàn và không để trùng lặp đối tượng được hỗ trợ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chi trả chính sách hỗ trợ theo đúng quy định.

PV: NQ

[Trở về]
Bạn đọc quan tâm

CON SỐ - SỰ KIỆN