Hưởng ứng phong trào "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất ham đọc sách và coi trọng sách báo, Người từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc sách để không mù lại,...
Xem tiếp
Phụ nữ Ba Đồn thi đua học tập và làm theo Bác 
Gắn kết nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động...
Xem tiếp
Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực 
Thời gian qua, Huyện ủy Quảng Ninh đã tiếp tục đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt...
Xem tiếp
Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng TP. Đồng Hới tích cực học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...
Xem tiếp
Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/3/2018, Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,...
Xem tiếp
Đảng bộ Quảng Trạch: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Quảng...
Xem tiếp
Thực hiện Chỉ thị số 05 tại huyện Minh Hóa: Nhiều cách làm hay từ cơ sở 
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện...
Xem tiếp
Phụ nữ Quảng Tùng làm theo lời Bác dạy 
Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Quảng Tùng (Quảng Trạch) đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo ra nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thúc đẩy việc “Học...
Xem tiếp
TP. Đồng Hới: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Chiều 12-1, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị sơ kết Hướng dẫn số 03-HD/TU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...
Xem tiếp
Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" 
Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho độc lập dân tộc, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên mảnh đất Quảng Bình “Hai giỏi” hôm nay vẫn luôn phát huy truyền...
Xem tiếp